Põllumajandus

Põllumajandus on traditsioonilisemaid tegevusharusid Eesti majanduses. Põllumajandussaadused on toonud toidu meie lauale juba aastatuhandeid. Ka tänapäeval on põllumajandus Eestis tähtsal kohal, varustades toiduga nii meid kui ka välisriike ning andes tööd paljudele kohalikele elanikele.

Põllumajandusstatistika annab ülevaate Eesti põllumajanduse olukorrast kuu, kvartali ja aasta seisuga. Avaldame nii kogu Eesti kui ka maakondade põllumajandusnäitajaid, sealhulgas:

 • taimekasvatus (pinnad, saagid, väetamine);
 • loomakasvatus (elusloomad, loomakasvatustoodang, kokkuostuhinnad);
 • piima kasutamine (piimatoodete tootmine);
 • mahepõllumajandus;
 • põllumajandustulu tekkimine (toodangu väärtus, kulud ja lisandväärtus);
 • põllumajandusmaa müügi- ja rendihinnad;
 • saaduste tarbimine;
 • tööjõud ja muu tulutoov tegevus;
 • tootmismeetodid;
 • põllumajandusmajapidamiste suurus ja tüübid.

Põllumajandusstatistikat kasutatakse selleks, et hinnata sektori käekäiku, jälgida toodangut ja selle tarbimissuundi ning seirata toidujulgeolekut.

 • Põllumajanduse majandusliku arvepidamise andmed on rahvamajanduse arvepidamise alus.
 • Põllumajandusmaa hindade statistika kajastab, kuidas on põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused mõjutanud maa hinda.
 • Põllumajandustoodangut ja kokkuostuhindu kasutatakse põllumajanduse majandusarvestuses.
 • Tarbimisandmed peegeldavad riiklikke vajadusi ja tarbimissuundi.
 • Põllumajandussaaduste koguste kohta andmeid kogudes on võimalik hinnata riigi isevarustatuse taset.

Suur osa põllumajandusstatistikast kogutakse Euroopa Liidus ühtlustatult. Statistika põhjal koostatakse analüüse ja arengukavasid ning hinnatakse Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika tulemuslikkust.

Põllumajandusstatistika annab olulist teavet ka teistele valdkondadele. Näiteks keskkonnapoliitikas kasutatakse põllumajandusnäitajaid kasvuhoonegaaside riikliku inventuuri koostamisel ning nitraadi- ja vee raamdirektiivi ja HELCOM-i Läänemere tegevuskava aruandluses.

Kasutatav põllumajandusmaa 983 374 ha
-0,4%
Mahepõllumajanduskultuuride pind 231 011 ha
1,9%
2022
Teraviljasaak 1 200 666 tonni
-21,5%
Kartulisaak 84 860 tonni
8,8%
Piimatoodang 229 500 tonni
4,7%
I KVARTAL 2024
Lihatoodang 27 045 tonni
1,0%
I KVARTAL 2024
Munatoodang 47 624 tuhat tk
-1,9%
I KVARTAL 2024
Kokkuostetud piima keskmine hind 414,2 eurot/tonn
-1,4%
JUUNI 2024
Põllumajandustoodangu väärtus 1 297 487,1 tuhat eurot
-20,4%
2023
Põllumajandusmaa ja -kultuuride kasvupind | 2022 – 2024
Ühik: hektarit
2022 2023 2024
Kasutatav põllumajandusmaa 986 206 987 785 983 374
Põllumaa 707 319 711 325 705 769
Teravili 361 823 352 148 349 520
Nisu 180 971 173 565 173 338
Talinisu 152 737 146 537 139 994
Suvinisu 28 234 27 028 33 344
Rukis 13 318 16 903 18 338
Oder 116 390 112 326 95 329
Talioder 35 433 37 636 31 035
Suvioder 80 957 74 690 64 294
Kaer 36 869 35 722 48 343
Suviteraviljade segu 286 185 862
Tritik 5 130 6 644 6 304
Tatar 8 859 6 803 7 007
Kaunvili 48 833 53 338 60 460
Põldhernes 37 255 42 717 49 750
Põlduba 11 434 10 537 10 653
Muu kaunvili 144 84 57
Kartul 3 381 3 457 3 183
Söödajuurvili 785 83 33
Tehnilised kultuurid 95 655 82 849 66 574
Raps ja rüps 86 448 76 486 60 211
Taliraps ja -rüps 77 680 70 201 47 455
Suviraps ja -rüps 8 768 6 285 12 756
Õlilina 116 77 88
Kanep 6 826 4 243 4 080
Ravim- ja maitsetaimed 1 049 823 766
Muud tehnilised kulturid 1 216 1 220 1 428
Söödakultuurid põllumaal 179 588 185 584 205 068
Haljasmais 16 191 19 189 21 327
Tera- ja kaunvili haljassöödaks 11 089 24 855 19 921
Muud üheaastased söödakultuurid 3 297 3 487 3 775

Taimekasvatussaaduste toodang elaniku kohta | 2019 – 2023
Ühik: kg
2019 2020 2021 2022 2023
Teravili 1 226 1 229 967 1 148 879
Kartul 91 71 54 59 62
Köögivili 67 44 39 33 32

Uudis

Kartuli kasvupind on väiksem kui kunagi varem

Statistikaameti ja PRIA esialgsetel andmetel on kasutatav põllumajandusmaa pind tänavu 983 400 hektarit ehk 4400 hektarit väiksem kui 2023. aastal. Veidi on vähenenud nii põllumaa kui ka viljapuu- ning marjaaedade pind. Pikalt kahanenud kartuli kasvupind jätkab sama trendi ja on sel aastal 8% väiksem kui aasta varem.
Loe edasi 9. juuli 2024
Uudis

Mullu vähenes mahepõllumajandusmaa pind ja maheloomade arv

Statistikaameti andmetel oli 2023. aastal Eestis mahepõllumajandusmaad 225 300 hektarit, mis on 22,8% kogu kasutatavast põllumajandusmaast. Sellest 92% oli täielikult mahepõllumajanduslikul tootmisel ja ülejäänu veel üleminekuajal. Mahepõllumajandusmaa pind vähenes aastaga 2,5% ja tegevuse lõpetas 78 mahetootjat.
Loe edasi 22. mai 2024
Uudis

Piimatoodang lööb rekordeid

Statistikaameti andmetel suurenes piima tootmine 2023. aastal võrreldes eelneva aastaga 5%, mis on viimase 31 aasta rekord. Keskmine piimatoodang lehma kohta kasvas 5% ning Eesti piimalehmade produktiivsus on tõusnud Euroopa Liidu (EL-i) absoluutsele tipptasemele.
Loe edasi 11. aprill 2024