2000. aasta rahva ja eluruumide loendus

Avaldatud statistika

Statistika andmebaas

Väljaanded

Teemakaardid: selgitused lk 30, kaardid (1–9) lk 20–28

Teemakaardid: selgitused lk 30, kaardid (1–7) lk 22–28 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 33–34, kaardid (1–8) lk 25–32 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 52–53, kaardid (1–10) lk 44–50 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 34–35, kaardid (1–8) lk 25–32 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 38–39, kaardid (1–12) lk 29–36 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 42–43, kaardid (1–8) lk 36–40 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 43–44, kaardid (1–9) lk 36–42 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 52–53, kaardid (1–14) lk 44–50 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 36, kaardid (1–7) lk 30–34 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 46–47, kaardid (1–7) lk 39–44 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 38-39, kaardid (1-8) lk 32-36 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Eesti, Läti ja Leedu 2000/2001. aasta rahva ja eluruumide loenduste tulemused

Teemakaardid: Balti riikide asukoht lk 2, rahvastiku tihedus lk 12, põhirahvuse osatähtsus kogurahvastikus lk 17

Üldinfo

Õigusaktid

  1. Rahva ja eluruumide loenduse seadus
  2. Rahva ja eluruumide loenduse seaduse § 32 muutmise seadus
  3. 2000. aastal toimuva rahva ja eluruumide loenduse loendusküsimustiku, loenduslehtede vormide ja loenduseeskirja kinnitamine
  4. Loendustulemuste väljundtabelite vormide kinnitamine

Loenduseeskiri

Loendusküsimustik

Loendusel kasutatud mõisted