2000. aasta rahva ja eluruumide loendus

Avaldatud statistika

Statistika andmebaas

Väljaanded

Teemakaardid: selgitused lk 30, kaardid (1–9) lk 20–28

Teemakaardid: selgitused lk 30, kaardid (1–7) lk 22–28 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 33–34, kaardid (1–8) lk 25–32 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 52–53, kaardid (1–10) lk 44–50 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 34–35, kaardid (1–8) lk 25–32 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 38–39, kaardid (1–12) lk 29–36 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 42–43, kaardid (1–8) lk 36–40 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 43–44, kaardid (1–9) lk 36–42 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 52–53, kaardid (1–14) lk 44–50 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 36, kaardid (1–7) lk 30–34 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 46–47, kaardid (1–7) lk 39–44 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Teemakaardid: selgitused lk 38-39, kaardid (1-8) lk 32-36 ning esi- ja tagakaane siseküljel

Eesti, Läti ja Leedu 2000/2001. aasta rahva ja eluruumide loenduste tulemused

Teemakaardid: Balti riikide asukoht lk 2, rahvastiku tihedus lk 12, põhirahvuse osatähtsus kogurahvastikus lk 17

Üldinfo

Õigusaktid

  1. Rahva ja eluruumide loenduse seadus
  2. Rahva ja eluruumide loenduse seaduse § 32 muutmise seadus
  3. 2000. aastal toimuva rahva ja eluruumide loenduse loendusküsimustiku, loenduslehtede vormide ja loenduseeskirja kinnitamine
  4. Loendustulemuste väljundtabelite vormide kinnitamine

Loenduseeskiri

Loendusküsimustik

Loendusel kasutatud mõisted

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!