Tutvu "Andmepärl 2022" töödega

Konkursi „Andmepärl 2022“ žürii on välja valinud viis parimat andmelugu ja infograafikat. Nüüd on sinu kord anda oma hääl, et selgitada välja võitjad.

Hääletamine on lõppenud.

Parim andmelugu

See on lugu, kus andmete tõlgendamine ja kasutus on toonud mõnda valdkonda või nähtusesse märkimisväärset selgust, avanud nähtuse mõtestamisel uusi tahke, suurendanud inimeste informeeritust, tekitanud laialdast ühiskondlikku arutelu või muutnud inimeste käitumist.

Töö 1

Andmelugu_1

Sõeluuringute roll vähi diagnoosimisel

Autor: Ksenia Niglas, Eesti Haigekassa

Töö on andnud esimese andmepõhise kinnituse, et Eesti sõeluuringu programmidel on oluline roll vähi varajases avastamises. Sõeluuringul avastatud rinna- või emakakaelavähi juhtude korral on patsiendi elumus parem kuni 10 aasta vaates.

Töö tulemusi saab kasutada nii avalikes kampaaniates kui ka riigitasandil sõeluuringute programmi rahastamise olulisuse rõhutamiseks.

Tutvu tööga


Töö 2

Andmelugu_2

Rändestatistika ülevaade

Autorid: Eike Luik, Liisa Rohila

Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti ja Kultuuriministeeriumi koostöös välja antav rändestatistika annab ülevaate peamistest rändetrendidest viimase viie aasta (2016–2020) jooksul ning selgitab rände erinevaid tahkusid.

Ülevaates näidatakse nii Eesti kodanike kui ka Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanike rändetrende, kodakondsuse statistikat, e-residentide statistikat, rahvusvahelise kaitse statistikat ja uussisserändajatele loodud kohanemisprogrammis osalemise statistikat.

Tutvu tööga


Töö 3

Andmelugu_3

Erakondade rahastamine 

Autorid: Tarmo Jüristo, Jarmo Seljamaa

Salk.ee veebilehel ilmunud blogipostitus "Kes rahastab erakondi?" sündis andmete visualiseerijat Rahapada ette valmistades. Blogipostitus avab erakondade rahastajate tausta ja toob välja mustreid, mis esmapilgul võivad vaatlejale jääda märkamata.

Tutvu tööga


Töö 4

Andmelugu_4

Äripäeva erileht Otsustajate TOP

Autorid: Priit Pokk, Jane Suu, Toomas Truuverk, Linda Eensaar jt

Erilehes ilmunud edetabel annab ülevaate Eesti äriilma kõige mõjukamatest isikutest ja nende lähikondsetest. Eriväljaande üks peamisi eesmärke on andmete abil suurendada ühiskondlikku läbipaistvust ehk näidata, kes on need ettevõtete juhid ja omanikud, kes igapäevaselt tegelevad otsustega, mis mõjutavad tuhandete inimeste elusid. Lisaks leiab väljaandest lugusid, kuidas mõjukamad otsustajad neid otsuseid teevad. 

Tutvu tööga


Töö 5

Andmelugu_5

„Eesti meteoroloogia aastaraamat 2020“

Autorid: Külli Loodla Ain Kallis, Riina Pärg, Kairi Vint, Epp Juust, Veera Šišova, Meila Kivisild, Miina Krabbi

Aastaraamat annab ülevaate Keskkonnaagentuuri meteoroloogilisest vaatlusvõrgust aastal 2020, meteoroloogiliste mõõtmiste tulemustest, kasutatud instrumentidest, muudatustest mõõtmismetoodikas jms. Raamat annab lugejatele teadmise, kus, kuidas ja millega mõõtmisi tehakse ning millised olid mõõtmistulemused. Ühtlasi tõstab aastaraamat ka kliimateadlikkust.

Tutvu tööga


Parim infograafika

Infograafika, andmevisuaal, rakendus, mis on teostuse või mõju poolest eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu ning selles on kasutatud parimaid infograafika meetodeid. Töös on võetud arvesse konteksti ning disaini kasutajakesksust. Selles on originaalsust ning eksperimenteerimise julgust.

Töö 1

Infograafika 1

Sõeluuringutel osalemine Eestis

Autor: Eesti Haigekassa analüütika osakond

Visualiseerija annab reaalajas (uueneb kord nädalas) informatsiooni vähi sõeluuringute hõlmatuse kohta. Selle info põhjal on võimalus saata teadlikult näiteks mammograafibussi madalama hõlmatusega piirkondadesse või perearstidel saada teada, kui nende patsiendid vajavad rohkem nõustamist vähi ennetamise teemal.

Tutvu tööga


Töö 2

Infograafika 2

Kuritegevuse statistika veebileht

Autor: Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus koostöös loovagentuuriga DaDa

Ainulaadne veebileht Eestis ja lähiriikides, mis toob keerulise kuritegevuse olukorra lihtsas ja arusaadavas pildikeeles ning graafikutes Eesti inimesteni, pakub selgitusi ning avab nähtuse eri tahke.

Tutvu tööga


Töö 3

Infograafika_3

Erakondade rahastamise visualiseerija Rahapada

Autorid: Tarmo Jüristo, Kaur Saarepuu

Visualiseerija põhineb Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni avaandmetel ja  uueneb kvartaalselt. Andmeid saab liigendada tululiigi, erakonna ja perioodi kaupa või otsida konkreetsete annetajate summasid. Tööriista ülesanne on muuta Eesti poliitika rahastamine läbipaistvaks ja mõistetavaks, et iga huviline näeks, kes, kui palju ja millal on erakondadele raha andnud. 

Tutvu tööga


Töö 4

Infograafika_4

Facebookis leviva poliitilise sisuga reklaami ülevaade

Autorid: Jarmo Seljamaa, Tarmo Jüristo

Kohalike omavalitsuse valimiste lähenedes kogus hoogu sotsiaalmeedias levitatav poliitreklaam. Kui Facebookis ilmub sotsiaalteemasid, valimisi või poliitikat käsitlev reklaam, tuleb avaldajal märkida, kes reklaami eest maksis.

Töö autorid kodeerisid Facebooki reklaamiteegi aruandefaili, filtreerisid sealt välja erakondade reklaamid ning visualiseerisid tulemused.

Tutvu tööga


Töö 5

Infograafika_5

Koroonaviiruse andmete analüüsi- ja visualiseerimise portaali arendus

Autorid: Hedi Peterson, Erik Jaaniso, Ivan Kuzmin, Uku Raudvere, Ulvi Talas, Jaak Vilo

Koroonaviiruse levikut ja olemust kajastavad tööriistad on valminud aastail 2020–2021. Kuus rakendust võimaldavad jälgida koroonaviiruse leviku hetkeseisu Eestis ja maailmas.

Rakendustest saab näha vaktsineerimise hetkeseisu vanusegrupi või elukoha järgi ning viiruse levikut reisisihtmärgi asukohas üle maailma. Tööriistad on kolmes keeles ja paindlikud ehk võimalik on valida ajaperioode, maakondi, vanusegruppe jms.

Tutvu tööga