Liikuvusanalüüs, 2019–2020

Statistikaamet monitooris 2020. aasta kevadel koostöös mobiilioperaatoritega anonüümsete mobiiliandmete abil inimeste liikuvust piirkonniti.

Liikuvuse hindamiseks kasutati ühe näitajana täiesti paiksete ja väheliikuvate mobiilide osatähtsust.

Anonüümsed mobiilinumbrid jagati kolme rühma:

  1. täiesti paiksed mobiilid ja väheliikuvad ehk 95% paiksed mobiilid – ööpäeva jooksul püsib anonüümne mobiilinumber oma piirkonnas kas kogu aeg või vähemalt 95% ajast (ehk viibib väljaspool oma piirkonda kuni 72 minutit ööpäeva jooksul)
  2. liikuvad mobiilid – liikuv mobiilinumber on oma piirkonnast eemal vähemalt 5% ööpäevast ehk 72 minutit ööpäevas.