Hindade registreerimine

Miks hindu registreeritakse?

Registreeritud hindade põhjal arvutatakse tarbijahinnaindeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja teenuste hindade muutusi. Statistikaameti kodulehel avaldatakse tarbijahinnaindeks kord kuus viiendal tööpäeval eelneva kuu kohta.

Kelle tellimuse alusel hindu registreeritakse?

Avaliku huvi esindaja on rahandusministeerium ja Euroopa Liit.

Milleks on neid andmeid vaja?

Tarbijahinnaindeksit kasutatakse laialdaselt mitmesuguste lepingujärgsete tasude ajakohastamiseks, aga ka pensionide ja töötasude korrigeerimiseks. Seda infot kasutavad nii Eesti kui ka välismaa asutused, samuti rahandusministeerium, Eesti Pank, Euroopa Keskpank, Eurostat, kommertspangad. Andmeid kasutatakse ka teistes uuringutes, näiteks rahvamajanduse arvepidamise, regionaalse SKP, pakkumise ja kasutamise tabelite ning kaubanduse mahuindeksite uuringutes. 

Kui sageli hindu registreeritakse?

Kaupade ja teenuste hindu registreeritakse iga kuu. Vaatlusperiood kestab nädal aega, millesse jääb 15. kuupäev.

Kus hindu registreeritakse? 

Hindu registreeritakse Eesti kümnes linnas. Statistikaameti esindajad registreerivad valitud kaupade ja teenuste hindu tavapärastes müügikohtades kohapeal, telefoni teel või internetist. Müügikoha töötajal on alati õigus näha registreerija töötõendit ja hinnavaatluse tegemise volikirja.