Rahvaarv

Rahvaarv näitab, kui palju on Eestis elanikke aasta alguse seisuga. Elanike hulka arvestatakse Eesti kodanikud ja ka riigis elavad välismaalased ning kodakondsuseta isikud. Elanikud on kõik, kes elavad Eestis vähemalt ühe aasta.

Rahvaarv 1 374 687
0,6%
Rahvaarv aasta alguses | 2004–2024
Rahvastik hariduse järgi | 2024
Rahvastik põlis- ja välispäritolu järgi | 2024
Rahvaarv kodakondsuse järgi | 2024 – 2024
Eesti EL-i riik (v.a Eesti) Välisriik (v.a EL-i riigid) Määramata Riik teadmata
2024 1 127 312 22 936 161 330 62 216 893

Rahvastik rahvuse järgi | 2024 – 2024
2024
Eestlased 931 993
Venelased 296 268
Muud rahvused 137 746
Rahvus teadmata 8 680

Uudis

Eesti rahvaarvu prognoos aastaks 2085 on 1,2 miljonit inimest

Täna avalikustab statistikaamet värske rahvastikuprognoosi aastateks 2024–2085. Teiste oluliste näitajate seas selgub, et Eesti prognoositud rahvaarv aastaks 2085 on ligi 1,2 miljonit inimest. Rahvaarv langeb praegusega võrreldes madala sündimuse ja rahvastiku vananemise tõttu.
Loe edasi 13. juuni 2024
Blogi

Statistikaameti andmekool #2: Täpne rahvaarv selgub pea 70 miljoni andmerea analüüsimisel

Statistikaamet teatas 18. jaanuaril, et esialgsetel andmetel elas 2024. aasta alguse seisuga Eestis 1 366 491 inimest. Uudise lõpetas lause, et täpsustatud rahvaarv selgub mai keskel. Mille peale kulub vahepealne aeg ja miks ei saa digiajastul loetud päevadega arvutada niivõrd elementaarset näitajat nagu riigi rahvaarv, kirjutavad statistikaameti juhtivanalüütikud Terje Trasberg ja Kristjan Erik Loik.
Loe edasi 19. jaanuar 2024
Blogi

Sisseränne ületas väljarännet enam kui viis korda

Rahvastikustatistika viimastel andmetel kasvas Eesti rahvaarv mullu 2,6% võrra ja see toimus sisserände arvelt. Erakordsel rändeaastal saabus Eestisse pea 50 000 uut elanikku, samas kui Eestist lahkus viis korda vähem ehk pisut alla 10 000 inimese. Seega oli rändesaldo kaheksandat aastat järjest positiivne ning Eesti rahvaarv suurenes rände arvelt pea 40 000 inimese võrra.
Loe edasi 22. mai 2023