Tule meile tööle

Statistikaamet jagab avalikkusele usaldusväärset ja objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse kohta. Meie roll ühiskonnas on oluline: anname arvudele tähenduse! Ajakohaste statistiliste andmete kogumisel ja mõtestamisel osaleb iga päev ligi 400 töötajat. Inimese ja riigiga seotud andmete alusel saab valitsus langetada edasiviivaid otsuseid.

Ootame sind meie tipptasemel meeskonda! Anna endast märku statistikaameti talendipangas.

Statistikaametis töötavad usaldusväärsed, koostöövalmis ja uuendusmeelsed inimesed, kes teevad kvaliteetset statistikat. Tähtsustame töö- ja eraelu tasakaalu ning peame lugu igaühe arengust ja tervisest. Oleme peresõbralik tööandja kontoritega Tallinnas, Tartus ja Viljandis.

Statistikaameti palgaandmed

Tule meile tööle! Foto: Shutterstock

Aktiivsed töökuulutused

Tule meile praktikale!

Praktikandid. Foto: Shutterstock

 

Andmed on sinu kirg, kuid sul puudub töökogemus? Andmete maailmas on karjääri parim algus praktika statistikaametis.

Meil saad täita tööülesandeid, mis annavad väärtusliku kogemuste pagasi. Sind abistab ja toetab isiklik juhendaja. Praktikandina oled meie jaoks meeskonna võrdne liige ja sul on võimalus osaleda koolitustel ning ühisüritustel. Sa oled nagu meie oma töötaja!

Kui näitad praktika jooksul ennast tugevast küljest, oled nutikas ja tubli, siis ootame sind pärast praktikat statistikametisse tööle.

Astu esimene samm ja pane end proovile põnevas statistikamaailmas!

Kandideeri praktikale!

 


Ametikohtade tutvustus

Statistikaametis on iga ametikoht tähtis. Töötleme ja mõtestame andmeid, et aidata mõista olukordi, suundumusi ning seoseid, mille alusel saab langetada teadlikke otsuseid. Tugineme teaduslikult põhjendatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale. Üheskoos toome avalikkuseni põhjaliku ülevaate Eesti ühiskonna ja majanduse olukorrast.

Analüütik
 1. Analüütik valmistab ette andmeid tarkade otsuste tegemiseks. 
 2. Analüütik analüüsib andmeid ja arvutab ühe või mitme valdkonna statistikat, teeb sellest järeldusi, tõlgendab ja selgitab, kasutades selleks rahvusvahelist metoodikat. 
 3. Tavaliselt on analüütik ühe ala spetsialist (näiteks ettevõtlus, põllumajandus, rahvastik, haridus, keskkond), kes tunneb põhjalikult oma valdkonda, on tugev matemaatikas ja valdab analüüsimeetodeid. 
 4. Analüütiku töö sobib sulle, kui tunned end hästi arvude ja tabelite maailmas, oskad ja tahad vaadata arvude taha ning seostada statistikat ühiskonnas ja majanduses toimuvaga. Sellel ametikohal saadab sind edu, kui naudid keeruliste probleemide lahendamist, mõtled loogiliselt, oled põhjalik ja vastutustundlik.

Andmetöötleja
 1. Andmetöötleja tagab, et andmed on kvaliteetsed, mis on usaldusväärse statistika alus.
 2. Andmetöötleja kogub, sisestab ja kodeerib andmeid, tuvastab probleemid ja vead ning vajaduse korral parandab neid.
 3. Kirja ja telefoni teel suhtleb andmetöötleja pidevat andmeesitajatega. Andmetöötleja ülesanne on jagada andmeesitajatele infot, neid nõustada ja vajaduse korral kontrollida andmete õigsust.
 4. Andmetöötleja töö sobib sulle, kui tunned rõõmu inimeste juhendamisest ja abistamisest ning suudad edukalt töötada ka pingelistes olukordades. Sellel ametikohal saadab sind edu, kui oled täpne ja kohusetundlik, oskad hästi arvutit kasutada ja suhtled eesti, vene ning inglise keeles.

Metoodik
 1. Metoodiku ülesanne on arendada uuringute metoodikat.
 2. Metoodik analüüsib andmeallikaid, kasutab statistilisi meetodeid probleemide lahendamisel ja teeb ettepanekuid uute lahenduste rakendamiseks andmetöötluses, statistika arvutamises või kvaliteedi hindamises. Metoodik teeb tihedat koostööd analüütikutega, nõustades neid metoodika küsimustes.
 3. Metoodiku töö sobib sulle, kui oled matemaatilise mõtlemise ja hea analüüsioskusega. Sellel ametikohal oled edukas, kui sulle meeldivad keerulised ülesanded ja soovid lahendusi leida. Töö eeldab statistiliste meetodite ja rahvusvahelise metoodika väga head tundmist.

Andmeteadur
 1. Andmeteadur aitab leida mõtestatud seoseid ja paremat arusaama andmetest.
 2. Andmeteadur teeb andmebaasidest päringuid, töötleb ja analüüsib suurandmeid ning visualiseerib tulemusi ühiskonnanähtuste paremaks mõistmiseks.
 3. Andmeteaduri töö sobib sulle, kui oled otsiva loomuga ja sinu kirg on mõista probleeme ning neid iseseisvalt lahendada. Sellel ametikohal oled edukas, kui oskad probleemidele teaduslikult läheneda ja tead, kuidas käsitleda suuri andmekogusid ja kasutada suurandmete töötlemise tööriistu. Pead tundma matemaatika meetodeid, andmekaeve põhimõtteid ja masinõppe tehnikaid, samuti programmeerimiskeeli.

Küsitleja
 1. Küsitleja kogutud andmete põhjal langetatakse Eestis olulisi otsuseid.
 2. Küsitlejana otsustad ise oma tööaja ja -koha üle. Tööaeg on paindlik ja töökoormus sobiv, töötada saad oma elukoha lähedal või telefoniküsitlejana kodukontoris.
 3. Küsitleja töö sobib nii põhitöökohaks kui ka ajutiseks või püsivaka lisatööks põhitöö kõrvalt, samuti pensionärile või üliõpilasele. Hea küsitleja naudib suhtlemist, talub hästi pinget, on täpne ja kohusetundlik, oskab kasutada arvutit ning suhelda eesti ja vene keeles.

Miks on statistikaametis hea töötada?

Statistikaametis loeb iga inimene! Statistikaamet tööandjana on toetav ja hindab oma töötajaid väga. Igaüks annab oma tööga suure panuse, et ühiskonnas oleks võimalik olulisi nähtusi ja olukordi analüüsida ning aidata sellega kaasa riigi teadustööle ja arengule. 
Merilin Ailt, andmetöötleja

 

Statistikaametis töötamisega saan anda oma panuse ühiskonda. Siin saan iga päev uusi kogemusi, sest suhtleme pidevalt nii Eesti kui ka välismaa asutuste ja statistika kasutajatega, sh ka ministeeriumide ja Eurostatiga. Statistikaametis on targad ja toetavad kolleegid, kellega on meeldiv koos töötada.
Eve Valdvee, põllumajandusstatistika juhtivanalüütik

 

Mulle meeldib statistikaametis töötada, sest siin ei hakka kunagi igav. Kui tundub, et ühes tiimis oled ennast ammendanud, on võimalus maja sees liikuda teise tiimi ja seal end proovile panna. 
Tea Vassiljeva, metoodik

 

Statistikaametis saan tegeleda huvitava ja arendava tööga. Töö käigus on võimalik teada saada põnevaid fakte, millele ma ei osanud varem tähelepanu pöörata. Kaastöötjad on toetavad ja sõbralikud ning meil on põnevad motivatsiooniüritused. 
Priit Metsma, andmehõive ja -töötluse osakonna spetsialist

 

Statistikaametis igav ei hakka ja väljakutseid jagub küllalt. Saan ennast arendada nii oma valdkonnas kui ka liikuda mujale statistikaalal. Samuti on võimalik osaleda üleeuroopalises koostöös ja laiemas rahvusvahelises statistika arenduses. 
Robert Müürsepp, majadusstatistika juhtivanalüütik

 

Statistikaametis töötamine on minu jaoks midagi enamat kui lihtsalt statistika tootmine. Mäletan väga hästi, kui ma 21-aastasena pärast bakalaureuse lõpetamist statistikaametisse tööle tulin ning kartsin, et äkki mind kui noort inimest ei võeta omaks. Läks aga vastupidi. Rõõm on koos töötada inimestega, kes hoolivad oma tööst ja sellest, et eesmärk saaks ühiselt täidetud.
Eveli Voolens, sotsiaalstatistika juhtivanalüütik

Peresõbralik tööandja. Foto: Shutterstock

Oleme peresõbralik tööandja

Meile on oluline töötajate töö- ja eraelu tasakaal. Meil on paindlik tööaeg ja võimalus teha kaugtööd, puhkus 35 kalendripäeva ja kolm tasustatud tervisepäeva. Võimaldame vabu päevi isiklike ja perekondlike sündmuste puhul. Tallinna kontoris on sisustatud lastele ruum ajaveetmiseks.

Peresõbralik tööandja. Kuldtaseme logo
Statistikaameti töötajad looduses liikumas. Foto: statistikaamet

Hoolime oma töötajate tervisest

Oleme loonud tervist toetava, ergonoomilise ja mugava töökeskkonna, kus on ka lõõgastumisvõimalusi. Tallinna statistikamajas on rohkem liikuma innustav siseterviserada, rühmatreeningute saal, individuaaltreeningute ruum ja massaaži võimalus. Ka spordiklubid pakuvad meie töötajatele soodustusi. Meie kontor valitud aasta parimaks roheliseks kontoriks.

Statistikaameti töötajad konverentsil. Foto: statistikaamet

Meie töötajad on meie väärtus

Tunnustame parimaid, peame meeles tööjuubeleid ja õnnitleme töötajaid isiklike tähtpäevade puhul, tähistame koos riiklikke ja statistikatähtpäevi. Vähemalt kolm korda aastas koguneme kõik kokku: uue aasta tähistamiseks, aastakonverentsile ja suvekooli.

Mesilased. Foto: Shutterstock

Töö, mis areneb ja arendab

Kiiresti muutuv maailm nõuab statistikaameti igalt töötajalt pidevat enesearendamist. Rakendame andmeteaduses ja statistika tegemisel uuenduslikke meetodeid ning tehnoloogilisi lahendusi, võtame kasutusele uusi andmeallikaid. Oleme algatajad ja julgeme proovida. Rahvusvaheline koostöö annab võimaluse olla pidevalt kursis arvude maailma kõige uuemate suundumustega, kohtuda teiste riikide oma ala spetsialistidega ja selle kaudu ise pidevalt areneda. Just see muudab töö statistikaametis tõeliselt väljakutsuvaks!

Meeskond. Foto: Shutterstock

Meeskond, kes mõtestab maailma

Meil töötavad tippspetsialistid, kelle peamine eesmärk on pakkuda avalikkusele kvaliteetset statistikat. Töötajad on haritud, pühendunud ja valmis arenema. Keskmine tööstaaž on kümme aastat, üle kolmandiku töötajatest on kuni 40-aastased. Peaaegu 80% meie inimestest on kõrgharidus. Statistikaametis töötab ligi 400 inimest, neist suurem osa Tallinna statistikamajas, üle 25 Tartu kontoris, üle 30 Viljandi kontoris. Kogu Eestis on umbes 70 küsitlejat ja registraatorit.

Peame kinni järgmistest põhimõtetest:

 • tugineme teaduslikult põhjendatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale;
 • tegutseme eetiliselt ja jälgime konfidentsiaalsusnõudeid;
 • peame kinni kokkulepetest;
 • tähtsustame klientide ja partnerite vajadusi;
 • suhtleme avatult ja otsekoheselt.
Statistikaameti maja Tallinnas

Töökoht suurepärases asukohas

Tallinna statistikamaja asub moodsas Veerenni kvartalis. Meil on tasuta parkimine, kergesti pääseb kohale nii ühissõidukite, auto kui ka jalgrattaga. Meie Tartu-kontor kolis vastvalminud Delta majja Emajõe kaldal, kus töötavad koos ülikooli instituudid ja teadusmahukad ettevõtted. Viljandi kontor asub Viljandi kesklinna renoveeritud riigimajas.