Tutvu "Andmepärl 2021" töödega

Konkursi „Andmepärl 2021“ žürii on välja valinud viis parimat andmelugu ja infograafikat. Nüüd on sinu kord anda oma hääl, et selgitada välja võitjad.

Tutvu mõlema kategooria töödega siin ja lemmikute valimiseks külasta konkursi hääletuslehte.

Hääletus kestab kuni 29. märtsini. Võitjad selguvad 31. märtsil siin.

Hääletamine on lõppenud.

Parim andmelugu

See on lugu, kus andmete tõlgendamine ja kasutus on toonud mõnda valdkonda või nähtusesse märkimisväärset selgust, avanud nähtuse mõtestamisel uusi tahke, suurendanud inimeste informeeritust, tekitanud laialdast ühiskondlikku arutelu või muutnud inimeste käitumist.

Töö 1

Andmelugu 1

Baltimaade idufirmade rahastuse aruanne

Autorid: Change Ventures, Saturist (Andris K. Berzins, Rait Ojasaar, Yrjö Ojasaar, Linda Vildava, Peedu Tuisk)

Kuigi idufirmade rahastusvoorud ulatuvad miljonitesse eurodesse ja neid kajastatakse  meedias rohkelt, on see valdkond tegelikult olnud siiamaani vähe läbipaistev, sest paljud firmad ei soovi investeerimistehingute tingimusi avalikustada. Riskikapitaliettevõttele Change Ventures aga usaldati andmete töötlemine ja avaldamine, mille tulemusena valmiski kõiki kolme Baltimaad hõlmav idufirmade rahastuse aruanne.

Tutvu tööga


Töö 2

Andmelugu 2

Raamat „Kuidas mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline teejuht.“

Koostanud ja toimetanud Anu Masso, Katrin Tiidenberg, Andra Siibak

Raamatu keskmes on meetodid ja metodoloogilised võtted, millega uuritakse andmestumist kui sotsiaalset protsessi, mille käigus igapäevased tegevused ja ühiskondlikud protsessid teisendatakse arvandmeteks. Kogumik on lugemiseks kõigile, kes soovivad andmestumisega kaasnevaid protsesse paremini mõista – nii andmetega iga päev töötavad või seda teha soovivad analüütikud, eksperdid ja otsustajad, andmetega tööd alustavad bakalaureuse- või magistritaseme üliõpilased kui ka juba kogenud eksperdid, kes soovivad oma analüütilist repertuaari laiendada.

Andmestuvat maailma aitavad raamatus mõtestada 38 eri distsipliinide esindajat, eksperti, õppejõudu ja praktikut Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist ning mitmest teadus- ja arendusasutusest, eraettevõttest ja välisülikoolist.

Tutvu tööga

Raamatu täispikk tekst


Töö 3

Andmelugu 3

Uuriva ajakirjanduse platvorm Money to Burn 

Autorid: Aku Collective OÜ koostöös VPRO-ga (Hollandi ringhäälingu- ja meediaettevõte)

Hollandi avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide VPRO ja Human uuriva ajakirjanduse platvormi Argos rahvusvaheline meeskond uuris kolme kuu jooksul biomassikaubandust ja Eestis toodetud pelletite eksporti, et hinnata selle kasvavat mõju riigi metsadele. Töö jutustab andmete varal selge ja illustreeritud loo sellest, kas biomassi hulka peaks arvama ka nooremaid puid ja kuidas on omavahel seotud kliimaeesmärgid ning metsade langetamine ja selle tulemusena saadud biomassi muutmine pelletiteks ning nende eksport teistesse riikidesse põletamise eesmärgil.

Tutvu tööga


Töö 4

Andmelugu 4

Postimehe uudisteportaalis avaldatud koroonastatistika

Autorid: Aarne Seppel, Heleri Kuris (Postimees)

Postimehes iga päev avaldatud koroonastatistikaks saadakse andmed Terviseameti avaandmetest. Möödunud aasta kevadise andmesegaduse ajal ehitatud infotahvlil on kaks peamist funktsiooni – anda kiire ülevaade olukorrast viiruse rindel ja hankida andmed võimalikust algallikast automaatselt.

Tutvu tööga


Töö 5

Andmelugu 5

Arengustrateegia “Tallinn 2035”

Autorid: Platvorm, Stuudio Stuudio, Disainiosakond ja Inphysica

Arengustrateegia “Tallinn 2035” on vormistatud igas seadmes kasutatava veebikeskkonnana, mille mittelineaarne ülesehitus toetab kasutajate huve ja kasutusviise. Teksti, näitajate ja andmete visuaalne ning jutustav esitus muudab arengustrateegia linlaste jaoks senisest hoomatavamaks ja ligipääsetavamaks. Iga teema ja valdkonna juures on lisasisukiht, mis annab süvenemisvõimaluse linnaametnikule ja spetsialistile, kellele see on strateegia elluviimise oluline tööriist.

Tutvu tööga


Parim infograafika

Infograafika, andmevisuaal, rakendus, mis on teostuse või mõju poolest eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu ning selles on kasutatud parimaid infograafika meetodeid. Töös on võetud arvesse konteksti ning disaini kasutajakesksust. Selles on originaalsust ning eksperimenteerimise julgust.

Töö 1

Infograafika 1

Bussid Tallinna tipptunniliikluses 

Autor: Martin Kungla (Kungla Graafika OÜ)

Ülevaade 2019. aastal tipptunni ajal Tallinna tänavatel sõitnud bussidest. Töö autor on võrdluseks välja toonud ka Tallinna bussisõitjate arvu aastatel 2015‒2019.

Tutvu tööga


Töö 2

Infograafika 2

Õendustöötajate ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid

Autorid: Viktoria Kirpu, Eva Anderson (Tervise Arengu Instituut)

Õendustöötajate iseseisvad ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 100 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi on esitatud kaartidel, kus on võimalik näha valitud aasta Eesti tervikpilti visiitide mahust maakonniti. Lisaks saab joongraafikutel jälgida ajatrendi ja klõpsates kaardil kindlal maakonnal, ilmub graafikule just selle maakonna ajatrend. Detailsemaid andmeid saab näha tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Tutvu tööga


Töö 3

Infograafika 3

Opener

Autorid: MTÜ Korruptsioonivaba Eesti, Open Knowledge Estonia, Justiitsministeerium, Transparency Internationali Läti ühing ja Läti andmekool Datu skola

Rakenduse Opener visuaalkeelel on kasutatud äriregistri, hankeregistri ja erakondade rahastamise järelevalve komisjoni andmebaasi andmeid, et automaatselt tuvastada huvide konflikti olukordi hangete korraldamisel ning ka hinnata hangete korraldamise vastavust parimatele praktikatele.

Tutvu tööga


Töö 4

10 000 sammu Tallinnas

Autorid: Ivi Lipp (Ekspress Meedia AS)

Praegu, kui reisimine on raskendatud ja pigem ebasoovitatav, on virtuaaltuur “10 000 sammu Tallinnas” üks võimalikke infoallikaid puhkuse või nädalavahetuse veetmiseks Eestis. Eesmärk on suunata inimest liikuma värskes õhus, et tutvuda samal ajal Tallinna vaatamisväärsustega. Ringkäiku saab alustada mistahes punktist, sest kaart on joonistatud ringiks, et kõik õnnestuks ära näha ja sammud täis saada. Lisatud fotod, tutvustavad tekstid ja märksõnad, nagu “Hea piknikupaik”, “Eesti arhitektide uhkused” jt, annavad teada, kus mida oodata ja võib-olla pikem peatus teha. Lisaks silmaringi avardamisele soovib autor, et see lugu oleks toetuseks kohalikele ettevõtjatele, kes on turistide vähesuse tõttu pidanud palju kaotama. 

Tutvu tööga


Töö 5

Infograafika 5

Paksu Margareeta uue püsinäituse interaktiivne infograafika

Autor: Platvorm OÜ (Mikk Meelak, Annika Tähepõld, Mikk Pärast, Marti Kaljuve, Andreas Wagner)

Selleks et ajaloolised ja teaduslikud andmed oleksid lihtsamini haaratavad ja arusaadavad, on töö autor loonud Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta uue püsinäituse jaoks välja ligi 30 digitaalset ja füüsilist interaktiivset meedialahendust. Interaktiivse infograafika eesmärk on anda külastajale võimalus käsitletava teema kohta ise avastusi teha, leida isiklikke seoseid. Lahendused on andmete ja lugude avastamise tööriistad, mis lasevad minna kuraatori pakutust sügavamale. Loodud infograafika on läbi ajastute sarnase interaktiivse ja visuaalse keelega.  

Tutvu tööga