Sünnid

Sündide statistikat analüüsides on võimalik saada ettekujutus tulevaste põlvkondade võimalustest ja probleemidest, lisaks avaldab sündimus olulist mõju haridussüsteemi, tööturu- ja sotsiaalteenuste kujundamisele. Sünnitrendide uurimine annab väärtuslikku teavet tervishoiu- ja perepoliitika täiustamiseks. See võimaldab meil kavandada tulevikku, kus ühiskond suudab võimalikult hästi vastata oma liikmete vajadustele, tagades seeläbi jätkusuutliku arengu.

Sündide statistika keskendub peredele ja annab ülevaate,

  • mitmes laps peres on vastsündinu;
  • kus elab sündinud lapsega pere;
  • kes on lapse vanemad;
  • milline on lapsevanemate perekonnaseis.

Sünnikordajad võimaldavad võrrelda sünnituseas naiste arvu eri ajal. Pikemaid sündimustrende analüüsides saavad rahvastikuuurijad teha järeldusi riigi demograafilise arengu ja majandusliku olukorra kohta.

Summaarne sündimuskordaja 1,31
-7,1%
Ema keskmine vanus lapse sünnil 31,0
0,3%
Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil 28,7
0,5%
Elussündide arv 10 949
-6,0%
sh poisse 5 563
sh tüdrukuid 5 386
Kaksikute arv 141
Kolmikute arv 3
Abielust või kooselust sündinud laste arv | 2004–2023
Sündinud lapsed sünnijärjekorra järgi | 2014–2023
Elussündinud rahvuseti | 2004 – 2023
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kõik rahvused 13 992 14 350 14 877 15 775 16 028 15 763 15 825 14 679 14 056 13 531 13 551 13 907 14 053 13 784 14 367 14 099 13 209 13 272 11 646 10 949
Eestlased 9 968 10 236 10 678 11 195 11 578 11 442 11 866 10 809 10 176 9 769 9 719 9 880 9 973 9 996 10 630 10 518 9 861 10 077 8 947 8 245

Sündimuse näitajad | 2004 – 2023
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summaarne sündimuskordaja 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,3
Ema keskmine vanus lapse sünnil 27,8 28,1 28,2 28,4 28,7 28,9 29,2 29,5 29,6 29,5 29,6 29,9 30,2 30,4 30,5 30,6 30,8 31,0 30,9 31,0
Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil 24,9 25,1 25,2 25,3 25,7 26,0 26,3 26,4 26,5 26,5 26,6 27,2 27,5 27,7 27,7 28,2 28,2 28,6 28,6 28,7

Blogi

Imikud on Eestis paremini kaitstud kui mujal maailmas

Eestis suri 2019. aastal tuhande elussündinu kohta 1,6 alla üheaastast last. Imikusuremus on maailmas üks olulisemaid demograafilise ja sotsiaalse arengu näitajaid ning on märkimisväärne, et paistame selle poolest maailmas silma kui ühed parimatest. Vaadates viimaste kümnendite jooksul toimunud muutust, saame rääkida eduloost, mis väärib jagamist.
Loe edasi 17. märts 2021