Ehitus

Elumajad, ärihooned ja muud ehitised kerkivad tänapäeval kiiremini kui kunagi varem. Selle taga on ehitusvaldkonna areng, mis võimaldab maju, sildu, staadioneid ja teid ehitada lühema aja ning väiksema töökuluga. Ehitus hõlmab hoonete ja rajatiste ehitust, rekonstrueerimist, laiendamist ning lammutamist.

Peamiselt tegutsevad ehitusettevõtjad koduturul. Seetõttu mõjutab ehitussektori käekäiku riigi üldine majandusareng. Kui majandusel läheb hästi, on ka ehitusmahud suured, majanduse madalseisu ajal ehitatakse vähem, sest tellijatel napib võimalusi.

Ehitusstatistikas kajastame

  • hoonete ja rajatiste ehitusmahtude andmeid ning nende muutust;
  • omal jõul tehtud ehitustööde maksumust ehitise tüübi ja asukoha järgi;
  • väljastatud ehitus- ja kasutuslubade arvu.

Ehitusettevõtjate käekäigu hindamiseks kogume neilt järgmisi andmeid:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud.
Kasutusse lubatud eluruumide arv 8 424
29,2%
2023
Kasutusse lubatud mitteelamute suletud netopind 818,6 tuhat m²
22,8%
2023
Ehitusloa saanud eluruumide arv (uusehitus) 1 077
-19,0%
I KVARTAL 2024
Ehitusmahuindeks, 2015 = 100 159,8
IV KVARTAL 2023
Ehitusmahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,8 %
IV KVARTAL 2023
Ehitusloa saanud mitteelamute suletud netopind (uusehitus) 270,3 tuhat m²
8,1%
I KVARTAL 2024
Omal jõul tehtud ehitustööd Eestis ja välisriikides kokku 1 156,1 miljonit eurot
6,1%
IV KVARTAL 2023
Ehitusmahuindeks (2015 = 100) | III kvartal 2011 – IV kvartal 2023
Uudis

Ehitusmaht vähenes eelmisel aastal 6%

Statistikaameti esialgsetel andmetel ehitasid ehitusettevõtted 2023. aastal Eestis ja välisriikides püsivhindades kokku 6% vähem kui aasta varem. Ainult kohalikku ehitusturgu arvestades vähenes ehitusmaht 7%.
Loe edasi 23. veebruar 2024
Uudis

Kolmandas kvartalis vähenes ehitusmaht 5%

Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted 2023. aasta kolmandas kvartalis Eestis ja välisriikides püsivhindades kokku 5% vähem kui aasta varem samal perioodil. Ainult kohalikku ehitusturgu arvestades vähenes ehitusmaht 7%.
Loe edasi 27. november 2023

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!