Sisekaubandus

Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.

Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.

Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:

 • müügitulu;
 • müügitulu mahuindeks;
 • kaupade jaemüük;
 • jaemüügi mahuindeks;
 • kaupade hulgimüük;
 • kaubanduslik juurdehindlus;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • lisandväärtus;
 • tootlikkusnäitajad.

  Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga 6,5 %
MAI 2024
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -4,0 %
MAI 2024
Kaubandusettevõtete müügitulu 7,29 miljardit eurot
-7,8%
I KVARTAL 2024
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük 2,33 miljardit eurot
-1,9%
I KVARTAL 2024
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus 4,72 miljardit eurot
-9,1%
I KVARTAL 2024
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus 20,0 %
I KVARTAL 2024
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -4,3 %
I KVARTAL 2024
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga -14,6 %
I KVARTAL 2024
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | II kvartal 2015 – I kvartal 2024
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | I kvartal 2023 – I kvartal 2024
I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv 92 524,0 93 845,0 94 740,0 92 263,0 89 310,0
Müügitulu, miljonit eurot 7 911,4 8 365,3 8 033,0 8 237,9 7 291,6
Kaupade jaemüük, miljonit eurot 2 371,3 2 666,3 2 648,7 2 695,1 2 326,6
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot 5 189,2 5 364,1 5 091,5 5 198,0 4 719,0
Kulud kokku, miljonit eurot 7 560,6 7 996,5 7 746,0 7 920,9 7 157,8
Kaubanduslik juurdehindlus, % 21,0 21,0 21,0 21,0 20,0
Kaubavarude müügiaeg, päeva 43,0 40,0 44,0 41,0 43,0

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, kvartal | I kvartal 2023 – I kvartal 2024
Ühik: %
I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Kaubad kokku -9,9 11,6 -1,3 1,7 -14,6
Toiduained, joogid ja tubakatooted -9,3 9,2 0,8 -0,7 -10,2
Toiduained -7,4 7,9 -0,3 0,9 -7,7
Alkoholjoogid ja tubakatooted -14,8 13,7 4,0 -5,7 -18,1
Tööstuskaubad -10,3 12,9 -2,3 3,0 -17,0
Valmisrõivad, jalatsid, riie -20,0 15,9 -5,2 7,0 -25,6
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 6,5 14,2 -3,8 -1,0 -8,8
Muud kaubad -16,5 11,4 -0,8 4,4 -19,6

Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kvartal | I kvartal 2023 – I kvartal 2024
Ühik: %
I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Kaubad kokku -4,1 -2,1 -1,3 1,0 -4,3
Toiduained, joogid ja tubakatooted -6,0 -5,9 -3,3 -0,9 -1,9
Toiduained -8,0 -5,7 -2,6 0,5 0,2
Alkoholjoogid ja tubakatooted 1,6 -5,0 -4,4 -5,0 -8,6
Tööstuskaubad -3,4 -0,5 -0,5 1,9 -5,7
Valmisrõivad, jalatsid, riie 12,2 -6,1 -9,6 -5,8 -12,5
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus 11,6 16,8 8,7 15,8 -0,9
Muud kaubad -12,8 -8,6 -4,1 -3,7 -7,2