SKP reaalkasv (aheldatud väärtus)

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid. Reaalse majanduskasvu arvutamisel tuleb arvestada hinnamuutusi. SKP nominaalnäitaja sisaldab ka hinnamõju, kuid SKP reaalnäitaja arvutamisel on see eemaldatud. Reaalne majanduskasv näitab, kui palju hüvede kogus majanduses suurenes.

SKP (aastane reaalkasv) -2,4 %
I KVARTAL 2024
SKP (kvartaalne reaalkasv) 1,2 %
IV KVARTAL 2023
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -0,5 %
I KVARTAL 2024
SKP kiirhinnang, püsivhinnas ja sesoonselt ning tööpäevade arvuga korrigeeritult | I kvartal 2022 – I kvartal 2024
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2011–2023
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2019 – 2023
Ühik: miljonit eurot
2019 2020 2021 2022 2023
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata 24 309,7 24 075,0 25 820,2 25 701,2 24 931,9
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud 24 247,8 24 081,7 25 857,0 25 735,0 24 934,1