Tööõnnetused

Tööandja ülesanne on tagada töötaja turvalisus ja ohutus tööülesannete täitmisel. Siiski juhtub töö tegemise käigus ka õnnetusi, mille tagajärjel võib töötaja saada tervisekahjustusi. Kõige rängemal juhul võib tööõnnetus lõppeda surmaga.

Tööõnnetuste statistika annab teavet tööõnnetustes kannatanute tegevusala, soo, vanuse ja töölt eemal viibitud päevade kohta.

Tööõnnetuste statistikas kajastuvad järgmised andmed:

  • kui suur on registreeritud tööõnnetuste arv;
  • mis valdkondades juhtub kõige rohkem tööõnnetusi;
  • kui suur on tööõnnetustes kannatanud inimeste arv;
  • kui palju inimesi hukkub tööõnnetustes.

Tööõnnetuste arvu suurenemine viitab osaliselt sellele, et tööõnnetustest on hakatud rohkem teavitama. Sellegipoolest jäävad ka praegu paljud, eelkõige kergemad tööõnnetused ametlikult registreerimata. Tööohutuse hindamiseks jälgime seetõttu ka tööõnnetuste hinnangulist koguarvu, mille saame registreeritud õnnetuste kõrvutamisel tööjõu-uuringu andmetega.

Tööõnnetuste kohta andmete kogumine on oluline, et tagada töötajatele ohutum töökeskkond seaduste ja riigi otsuste toel.

Tööõnnetustes kannatanute arv 3 181
-5,0%
Tööõnnetuses hukkunute arv 15
15,4%
Registreeritud tööõnnetustes kannatanud tegevusala järgi 3 181
-5,0%
Registreeritud tööõnnetustes kannatanud tegevusala järgi | 2021–2022
Enam kui 3-päevast töövõimetust põhjustanud tööõnnetused soo järgi | 2012–2021