Rohepöörde trendid

Looduskeskkonna seatud piiridesse mahtumine on nii teadlaste kui järjest enam ka avalikkuse hinnangul inimkonna jaoks oluline probleem. Rohepoliitika aluseks on põhimõte, et inimkonna heaolu ja majandusmudel peavad mahtuma planeedi ökosüsteemi taluvuspiiridesse.

Just halveneva keskkonnaseisundi tõttu on seatud rida eesmärke, et pöörata kliimamuutuse, elurikkuse kao, loodusressursside ülekasutamise ja maakasutuse muutuste negatiivseid trende. Rohepööre ei ole uus algatus, pööre seisneb pigem keskkonnakaitse tegevuste komplekses eesmärgistamises ja eesmärkide saavutamise tempo kasvus. Euroopa riigid ja ka Eesti on analüüsimas ning kokku leppimas, milliste eesmärkidega on kiire ning millele on oluline keskenduda.

See, milline on majandus, keskkonna seisund ning inimkonna heaolu tulevikus, sõltub kindlasti sellest, kuidas muutuvad tootmise ja tarbimise mustrid ning kuidas suudetakse teha rohepööre nii globaalselt, Euroopas, aga ka Eestis. Teadlaste sõnul on oluline teha muutused juba täna, mitte alles pikas perspektiivis.

Eurostat on seadnud Eesti ja Euroopa Liidu riikide andmed roheleppe trendide osas juhtimislauale. Uuri andmeid siit.

Sellest, kuhu rohepoliitikas Eestis tahetakse jõuda ja milliseid muudatusi teha, loe rohkem siit.

Siin lehel saad jälgida, millised on Eesti roheülemineku trendid. Siiski ei ole tegu täieliku valikuga. Paljud kokkulepped alles lisanduvad ja eesmärke ning trende tuleb juurde.