Kalandus

Mereäärses Eestis on kalapüük olnud randlastele tähtis elatusala. Kilu ja räim on alati olnud eestlaste toidulaual. Aastate jooksul on lisandunud ka vikerforell kalakasvandustest. Meie vetest püütud ja siin töödeldud kala jõuab Eesti, aga ka teiste riikide elanike toidulauale.

Kalandusstatistikast saab kalapüügi ja vesiviljeluse järgmisi andmeid:

  • mis kalu ja millistest veekogudest kõige rohkem püütakse;
  • milline on kudekarja seisund;
  • kuidas läheb Eesti kalakasvatajatel;
  • kui palju inimesi saab vesiviljeluses ja kalandussektoris tööd.

Kalandusstatistika andmete alusel planeeritakse ja seiratakse kalandusvaldkonna tegevust, majandatakse kalavarusid ökosüsteemi arvestades, et vähendada kalapüügiga kaasnevat negatiivset mõju ning tagada kalavarud ka tulevikuks. 

Ookeani kalapüük 13 854,0 tonni
2023
Läänemere kalapüük 57 504,9 tonni
2023
Kilu püük Läänemeres 25 364,7 tonni
2023
Räime püük Läänemeres 29 366,4 tonni
2023
Püük siseveekogudest 2 505,9 tonni
2023
Läänemere ja Liivi lahe kudekarja seisund 0 tonni
2022
Kaitstava mereala osatähtsus 19,3 %
2023
Eesti müüdud kalakasvatustoodang 918 tonni
2023
Kasvatatud toidukalamarja müük 9,9 tonni
2023
Müüdud kalakasvatustoodang | 2008–2023
Läänemere kalapüük kalaliigi järgi | 2008–2023
Ookeani kalapüük kalaliigi järgi | 2008–2023
Sisevete kalapüük kalaliigi järgi | 2008 – 2023
Ühik: tonni
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ahven 759 820 1 217 777 1 077 920 797 836 1 025 682 568 799 1 251 518 847 846
Angerjas 24 16 14 13 15 15 16 14 14 15 18 21 37 46 51 57
Haug 90 102 85 135 203 217 188 144 143 134 122 144 148 121 103 110
Koha 668 723 534 711 681 672 657 462 761 918 736 695 949 625 479 469
Latikas 768 782 574 677 681 696 850 784 757 847 754 664 712 803 748 663
Luts 33 30 29 32 25 28 23 19 28 45 41 47 47 49 28 23
Lõhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurg / Särg 252 211 223 246 223 202 235 229 222 212 211 188 220 261 284 272
Peipsi siig 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rääbis 1 1 1 1 2 6 19 11 13 45 307 303 143 83 46 10
Jõesilm 67 59 40 39 45 40 30 47 31 41 25 34 36 27 27 35
Säinas 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 4 3 3 3 6
Tint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 19 56 149 0 0
Vimb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muu kala 84 81 49 17 15 51 31 27 23 13 14 14 14 17 13 14

Läänemere kalapüük kalaliigi järgi | 2008 – 2023
Ühik: tonni
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ahven 703 810 879 796 550 1 217 1 567 1 523 1 374 1 291 1 137 979 749 792 760 793
Angerjas 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Emakala 1 0 1 3 4 1 0 1 0 68 69 31 35 16 29 12
Forell 12 14 12 14 17 15 15 16 20 17 17 17 17 15 16 16
Haug 16 13 23 32 35 66 65 52 42 40 68 76 77 60 55 101
Kilu 48 602 47 298 47 862 34 976 27 697 29 805 28 498 23 954 23 687 26 546 29 626 30 649 24 310 25 713 27 552 25 365
Koha 64 67 73 111 147 122 173 83 107 56 66 52 20 53 24 23
Latikas 7 5 4 8 11 9 13 8 7 8 9 9 6 5 6 8
Lest 284 288 285 280 243 284 313 239 201 187 169 150 176 115 108 98
Luts 1 1 1 2 2 3 5 5 4 3 2 2 1 1 1 1
Lõhe 6 5 4 4 5 7 5 6 7 9 8 8 11 7 7 7
Nurg / Särg 84 81 88 106 111 102 124 125 140 120 133 158 183 154 204 212
Räim 31 838 33 164 28 862 25 325 22 047 21 941 23 130 32 317 33 769 35 153 34 726 32 833 28 608 27 177 25 313 29 366
Siig 30 23 16 15 20 26 26 19 18 16 17 16 25 25 24 16
Jõesilm 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säinas 11 9 6 6 4 7 12 16 27 36 49 50 48 65 69 127
Tint 739 771 452 200 406 517 234 435 699 411 425 624 964 784 817 708
Tursk 973 821 796 1 180 689 249 165 183 2 1 1 2 1 1 1 1
Tuulehaug 82 71 86 118 25 19 44 116 70 177 75 130 127 107 159 107
Vimb 32 23 30 50 53 56 84 93 73 88 97 119 80 75 86 88
Muu kala 85 79 89 124 142 111 153 135 194 250 241 244 326 341 317 454

Ookeani kalapüük kalaliigi järgi | 2008 – 2023
Ühik: tonni
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Atlandi tursk 73 128 93 105 285 730 907 989 529 2 544 2 031 2 159 1 289 1 016 798 746
Hailised 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammasahven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harilik hiidlest 3 0 3 3 10 11 25 22 30 41 44 44 31 38 31 0
Harilik hiigelvähk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harilik karelest 77 29 9 36 37 226 1 177 537 1 105 1 249 1 690 1 071 1 000 585 488 258
Hõbeheik 0 0 0 0 0 0 151 114 57 55 21 0 20 523 142 0
Ingelhai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaheksajalgsed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalju-tömppeakala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Kalmaar 0 5 43 329 1 248 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Krevett 12 742 8 587 9 037 9 919 7 576 6 653 5 665 6 651 6 954 7 413 8 019 9 795 9 174 8 810 11 282 12 752
Lestlased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintsaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makrell 0 0 0 0 0 1 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makruronus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meriahven 1 003 1 748 1 340 1 075 368 1 573 1 300 1 512 1 656 2 198 3 590 3 252 1 820 1 707 2 018 0
Merihundid 2 5 12 0 0 1 14 1 8 30 36 15 3 0 0 0
Pikklest 38 8 11 14 33 16 40 22 40 66 31 27 127 73 4 0
Punane ameerikaluts 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Putassuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Põhja-pikksaba 132 41 93 116 72 110 136 26 13 23 12 3 11 46 3 0
Rai 123 29 228 82 161 155 246 47 162 304 46 7 2 26 27 0
Ruske-soomuslest 33 0 4 13 32 350 24 342 351 39 347 358 335 315 393 0
Saida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardiin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardinell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinine molva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stauriid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süsisaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süvalest 299 300 441 279 266 727 1 037 694 1 092 1 142 1 286 1 103 1 067 897 495 98
Trummkala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuunikala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valge ameerikaluts 19 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 10 2 0 0
Võikala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muu kala 16 1 1 510 2 618 1 902 36 126 38 31 31 0 0 4 1 0 0

Uudis

Kalakasvatuste toodang kasvas, hinnad jäid suuresti samaks

Statistikaameti andmetel müüsid vesiviljelusettevõtted (kala- ja vähikasvatused) 2023. aastal kaubakala ja jõevähki 918 tonni, 5,7 miljoni euro väärtuses. Tarbimiseks müüdi kalamarja peaaegu 10 tonni. Kasvatatud kala müügikogused suurenesid pärast kolmeaastast vähenemist, kalamarja müük kasvas võrreldes 2022. aastaga 3,5 korda.
Loe edasi 23. mai 2024
Uudis

Kalakasvatusettevõtete toodangu kogused vähenesid, kuid hinnad tõusid

Statistikaameti andmetel müüsid kalakasvatusettevõtted 2022. aastal kaubakala ja jõevähki 801 tonni 4,9 miljoni euro väärtuses. Toidukalamarja müüdi 2,7 tonni. Kasvatatud kala müügi kogused vähenesid kolmandat aastat järjest, toidukalamarja müük vähenes 2022. aastal eelneva aastaga võrreldes 8 korda.
Loe edasi 24. mai 2023