Kalandus

Mereäärses Eestis on kalapüük olnud randlastele tähtis elatusala. Kilu ja räim on alati olnud eestlaste toidulaual. Aastate jooksul on lisandunud ka vikerforell kalakasvandustest. Meie vetest püütud ja siin töödeldud kala jõuab Eesti, aga ka teiste riikide elanike toidulauale.

Kalandusstatistikast saab kalapüügi ja vesiviljeluse järgmisi andmeid:

  • mis kalu ja millistest veekogudest kõige rohkem püütakse;
  • milline on kudekarja seisund;
  • kuidas läheb Eesti kalakasvatajatel;
  • kui palju inimesi saab vesiviljeluses ja kalandussektoris tööd.

Kalandusstatistika andmete alusel planeeritakse ja seiratakse kalandusvaldkonna tegevust, majandatakse kalavarusid ökosüsteemi arvestades, et vähendada kalapüügiga kaasnevat negatiivset mõju ning tagada kalavarud ka tulevikuks. 

Ookeani kalapüük 15 681,7 tonni
2022
Läänemere kalapüük 55 549,5 tonni
2022
Kilu püük Läänemeres 27 551,9 tonni
2022
Räime püük Läänemeres 25 313,3 tonni
2022
Püük siseveekogudest 2 630,4 tonni
2022
Läänemere ja Liivi lahe kudekarja seisund 0 tonni
2022
Kaitstava mereala osatähtsus 18,7 %
2022
Eesti müüdud kalakasvatustoodang 801 tonni
2022
Kasvatatud toidukalamarja müük 2,7 tonni
2022
Müüdud kalakasvatustoodang | 2007–2022
Läänemere kalapüük kalaliigi järgi | 2007–2022
Ookeani kalapüük kalaliigi järgi | 2007–2022
Sisevete kalapüük kalaliigi järgi | 2007 – 2022
Ühik: tonni
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ahven 365 759 820 1 217 777 1 077 920 797 836 1 025 682 568 799 1 251 518 847
Angerjas 24 24 16 14 13 15 15 16 14 14 15 18 21 37 46 51
Haug 176 90 102 85 135 203 217 188 144 143 134 122 144 148 121 103
Koha 929 668 723 534 711 681 672 657 462 761 918 736 695 949 625 479
Latikas 546 768 782 574 677 681 696 850 784 757 847 754 664 712 803 748
Luts 37 33 30 29 32 25 28 23 19 28 45 41 47 47 49 28
Lõhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurg / Särg 269 252 211 223 246 223 202 235 229 222 212 211 188 220 261 284
Peipsi siig 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Rääbis 1 1 1 1 1 2 6 19 11 13 45 307 303 143 83 46
Jõesilm 62 67 59 40 39 45 40 30 47 31 41 25 34 36 27 27
Säinas 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 4 3 3 3
Tint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 19 56 149 0
Vimb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muu kala 154 84 81 49 17 15 51 31 27 23 13 14 14 14 17 13

Läänemere kalapüük kalaliigi järgi | 2007 – 2022
Ühik: tonni
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ahven 777 703 810 879 796 550 1 217 1 567 1 523 1 374 1 291 1 137 979 749 792 760
Angerjas 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Emakala 2 1 0 1 3 4 1 0 1 0 68 69 31 35 16 29
Forell 17 12 14 12 14 17 15 15 16 20 17 17 17 17 15 16
Haug 14 16 13 23 32 35 66 65 52 42 40 68 76 77 60 55
Kilu 51 007 48 602 47 298 47 862 34 976 27 697 29 805 28 498 23 954 23 687 26 546 29 626 30 649 24 310 25 713 27 552
Koha 99 64 67 73 111 147 122 173 83 107 56 66 52 20 53 24
Latikas 9 7 5 4 8 11 9 13 8 7 8 9 9 6 5 6
Lest 335 284 288 285 280 243 284 313 239 201 187 169 150 176 115 108
Luts 3 1 1 1 2 2 3 5 5 4 3 2 2 1 1 1
Lõhe 6 6 5 4 4 5 7 5 6 7 9 8 8 11 7 7
Nurg / Särg 102 84 81 88 106 111 102 124 125 140 120 133 158 183 154 204
Räim 26 108 31 838 33 164 28 862 25 325 22 047 21 941 23 130 32 317 33 769 35 153 34 726 32 833 28 608 27 177 25 313
Siig 31 30 23 16 15 20 26 26 19 18 16 17 16 25 25 24
Jõesilm 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säinas 9 11 9 6 6 4 7 12 16 27 36 49 50 48 65 69
Tint 549 739 771 452 200 406 517 234 435 699 411 425 624 964 784 817
Tursk 946 973 821 796 1 180 689 249 165 183 2 1 1 2 1 1 1
Tuulehaug 110 82 71 86 118 25 19 44 116 70 177 75 130 127 107 159
Vimb 35 32 23 30 50 53 56 84 93 73 88 97 119 80 75 86
Muu kala 79 85 79 89 124 142 111 153 135 194 250 241 244 326 341 317

Ookeani kalapüük kalaliigi järgi | 2007 – 2022
Ühik: tonni
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Atlandi tursk 25 73 128 93 105 285 730 907 989 529 2 544 2 031 2 159 1 289 1 016 798
Hailised 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammasahven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harilik hiidlest 0 3 0 3 3 10 11 25 22 30 41 44 44 31 38 31
Harilik hiigelvähk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harilik karelest 33 77 29 9 36 37 226 1 177 537 1 105 1 249 1 690 1 071 1 000 585 488
Hõbeheik 0 0 0 0 0 0 0 151 114 57 55 21 0 20 523 142
Ingelhai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaheksajalgsed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalju-tömppeakala 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Kalmaar 0 0 5 43 329 1 248 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Krevett 12 076 12 742 8 587 9 037 9 919 7 576 6 653 5 665 6 651 6 954 7 413 8 019 9 795 9 174 8 810 11 282
Lestlased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintsaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makrell 0 0 0 0 0 0 1 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makruronus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meriahven 1 040 1 003 1 748 1 340 1 075 368 1 573 1 300 1 512 1 656 2 198 3 590 3 252 1 820 1 707 2 018
Merihundid 10 2 5 12 0 0 1 14 1 8 30 36 15 3 0 0
Pikklest 24 38 8 11 14 33 16 40 22 40 66 31 27 127 73 4
Punane ameerikaluts 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Putassuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Põhja-pikksaba 69 132 41 93 116 72 110 136 26 13 23 12 3 11 46 3
Rai 366 123 29 228 82 161 155 246 47 162 304 46 7 2 26 27
Ruske-soomuslest 25 33 0 4 13 32 350 24 342 351 39 347 358 335 315 393
Saida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardiin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardinell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinine molva 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stauriid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süsisaba 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süvalest 366 299 300 441 279 266 727 1 037 694 1 092 1 142 1 286 1 103 1 067 897 495
Trummkala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuunikala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valge ameerikaluts 32 19 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 10 2 0
Võikala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muu kala 704 16 1 1 510 2 618 1 902 36 126 38 31 31 0 0 4 1 0

Uudis

Kalakasvatusettevõtete toodangu kogused vähenesid, kuid hinnad tõusid

Statistikaameti andmetel müüsid kalakasvatusettevõtted 2022. aastal kaubakala ja jõevähki 801 tonni 4,9 miljoni euro väärtuses. Toidukalamarja müüdi 2,7 tonni. Kasvatatud kala müügi kogused vähenesid kolmandat aastat järjest, toidukalamarja müük vähenes 2022. aastal eelneva aastaga võrreldes 8 korda.
Loe edasi 24. mai 2023