Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendustegevuse eesmärk on saada uusi teadmisi või seniseid uudselt rakendada. Näiteks on see uue toote või tööprotsessi täiustamine. Teadus- ja arendustegevus lõpeb, kui põhitoode on välja arendatud ja tähelepanu suunatakse tootmise planeerimisele või turu laiendamisele. Teadus- ja arendustegevuse põhitunnused on uudsus, loomingulisus, selgusetus, süsteemsus ja ülekantavus.

Uudsus tähendab, et avastatakse midagi uut. Ülikoolides ja teadusasutustes tehakse selleks uuringuid. Ettevõtluses peetakse uudsuse all silmas uusi avastusi ja tehnoloogiaid, mida varem ei ole selles valdkonnas või majandusharus kasutatud. Loomingulisus tähistab uusi käsitlusi ja ideid, mis täiendavad olemasolevaid teadmisi. Loomingulisuse nõude täitmiseks on kindlasti vaja ka teadlaste panust.

Teadus- ja arendustöödele on alati omane teatav selgusetus, sest tihti on raske hinnata, milline on lõpptulemus, tööks kuluv aeg või tulu. Uurimistöö tulemusi peab saama üle kanda praktikasse ning teistel teadlastel peab olema võimalik neid korrata järgmistes teadus- ja arendusprojektides. Seejuures eeldatakse süsteemsust: protsess ja tulemused peavad alati olema dokumenteeritud.

Teadus- ja arendustegevuse statistikast saab teada,

  • kui suured on investeeringud teadus- ja arendustegevusse;
  • kui palju on riik rahastanud teadus- ja arendustegevust.

Statistika alusel saab hinnata teadus- ja arendustegevuse mahtu teadusasutustes ja ettevõtetes ning seda riiklikult kavandada ja seirata.

Kulutused teadus- ja arendustegevusele 641,74 miljonit eurot
16,48%
Alusuuringutele tehtud kulutused 129,57 miljonit eurot
22,95%
Rakendusuuringutele tehtud kulutused 198,93 miljonit eurot
13,90%
Katse- ja arendustöödele tehtud kulutused 313,23 miljonit eurot
15,62%
Riigi rahastatud kulutused teadus- ja arendustegevusele 238,80 miljonit eurot
17,20%
Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s 1,8 %
Teadlaste ja inseneride sooline jaotus | 2014–2022
Kulutused kokku ning riigi rahastatud kulutused teadus- ja arendustegevusele | 2009–2022
Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s | 2008–2022
Blogi

Eesti on mõõdukas innovaator

Õige pea on käes 16. veebruar, mil tähistatakse innovatsioonipäeva. Uurisime seetõttu teadus- ja arendustegevusele põhinedes, kuidas Eestis innovatsiooniga ikka on ja kuhu me võrreldes teiste riikidega paigutume.
Loe edasi 14. veebruar 2024
Blogi

Kui innovaatilised on Eesti ettevõtted?

Eesti ettevõtted on Euroopas ühed innovaatilisemad, selgub Eurostati avaldatud andmetest. Aastatel 2018–2020 tegeles innovatsiooniga 64,2% Eesti ettevõtetest, olles selle tulemusega Euroopa Liidu (EL) riikidest seitsmendad.
Loe edasi 20. detsember 2022