Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 1 699 401 395 eurot
-13,5%
MAI 2024
Import (aasta) 21 168 937 758 eurot
-16,8%
Importivate majandusüksuste arv 33 278
0,2%