Tarbijauuringud

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbija rahulolu uuringuid. Vähemalt kord aastas korraldavates uuringutes küsitletakse nii olemasolevaid kui ka potentsiaalseid tarbijaid.

Tarbijauuringute eesmärk on:

  • selgitada välja Statistikaameti maine ja tuntus tarbijate hulgas,
  • teha kindlaks statistilise info saamise vajadus,
  • uurida tarbijate eelistusi eri statistikatoodete kasutamisel,
  • saada tootearenduseks vajalikku infot.

Uuringute tulemusi rakendatakse tarbijate teenindamise ja statistikatoodete täiustamisel.

Korraldatud uuringud

2021

2017

2016

2015

 

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!