Jäätmed ja ringmajandus

Maailmas toodetakse rohkem kui jõutakse tarbida. Pidevalt kasvav jäätmete hulk tekitab kõikjal probleeme. Prügimäele jõuavad ka esemed, mida saaks taaskasutada või ümber töötada. Ohtlike jäätmete ladestamine mõjutab pinnase, joogivee ja õhu kvaliteeti. Järjest enam tuleb tähelepanu pöörata jäätmete ja mitmesuguste materjalide õigele sorteerimisele, koguste vähendamisele ning korduvale kasutamisele, et säästa loodusvarasid ja keskkonda.

Jäätmestatistikast saab teada, kui palju

  • tekib Eestis igal aastal prügi;
  • jäätmetest ladustatakse prügilates
  • jäätmetest võetakse taaskasutusse;
  • jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks;
  • tekib olmejäätmeid ühe elaniku kohta.

Jäätmestatistika andmeid on vaja jäätmekäitluse korraldamiseks ja jäätmekäitluse arendamiseks riigis. Ülevaade jäätmete kasutamisest aitab tõsta keskkonnateadlikkust.

Jäätmeteke 22,85 miljonit tonni
18,0%
2022
Ohtlike jäätmete teke 1,57 miljonit tonni
-1,4%
2022
Jäätmete ladestamine prügilatesse 7,40 miljonit tonni
13,5%
2022
Jäätmete põletamine energiatootmiseks 324,4 tuhat tonni
2022
Jäätmete taaskasutus 14,93 miljonit tonni
11,3%
2022
Olmejäätmete teke 495 tuhat tonni
-5,7%
2022
Olmejäätmete teke elaniku kohta 367,0 kg
-7,1%
2022
Olmejäätmete ringlussevõtu määr 32,9 %
2022
Ohtlike jäätmete taaskasutuse määr 38,8 tuhat tonni
2020
Jäätmeteke | 2014–2022
Olmejäätmete teke elaniku kohta | 2014–2022
Jäätmete ladestamine prügilasse | 2014–2022
Jäätmete käitlemine | 2014 – 2022
Ühik: tuhat tonni
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jäätmete taaskasutus 8 059 9 390 7 834 9 606 9 547 9 688 10 528 13 404 14 925

Blogi

Plastireostusel on mitu nägu

Esmaspäeval, 22. aprillil tähistatakse üleilmset Maa päeva, mis keskendub tänavu plastireostuse kriisi lahendustele. Maa päeva 2024. aasta kampaania kannab pealkirja „Planeet versus plast“ ja juhib tähelepanu, et plastijäätmed on jätkuvalt laialdane tervise- ja keskkonnaprobleem.
Loe edasi 19. aprill 2024
Blogi

Kas nüüd kaob prügi ära?

Sellel laupäeval, 16. septembril on taas Maailmakoristuspäev, mil ühiselt koristatakse nähtaval ja laokil prügi. Kas aga ühe päevaga saab prügiprobleemi lahendada?
Loe edasi 15. september 2023
Blogi

Statistikablogi: kui plast võtab maad

5. juunil tähistatakse kogu maailmas keskkonnapäeva. 2023. aastal keskendub ülemaailmne keskkonnapäev plastireostuse kriisi lahendustele. Ülemaailmset keskkonnapäeva korraldatakse ÜRO keskkonnaprogrammi eestvedamisel alates 1974. aastast igal aastal ja see on suurim üleilmsete keskkonnaküsimuste teavitusplatvorm. Plastireostusest kirjutab statistikaameti juhtivanalüütik Kaia Oras.
Loe edasi 5. juuni 2023