Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 345 010 309 eurot
-15,2%
VEEBRUAR 2024
Eksport (aasta) 18 198 664 356 eurot
-16,3%
Eesti päritolu toodete eksport 929 507 744 eurot
-7,9%
VEEBRUAR 2024
Eesti päritolu toodete eksport 11 582 447 842 eurot
-17,3%
Eksportivate majandusüksuste arv 16 063
-4,8%