Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste import 2 159,8 miljonit eurot
0,3%
I KVARTAL 2024
Teenuste import 9 086,9 miljonit eurot
8,6%
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi | IV kvartal 2022 – I kvartal 2024
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Kokku – kõik tegevusalad 2 191,3 2 154,1 2 209,7 2 353,8 2 369,2 2 159,8
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 3,5 4,3 4,0 2,7 6,2 5,9
Mäetööstus 2,2 1,2 1,6 1,5 2,3 2,2
Töötlev tööstus 112,3 110,1 104,7 98,6 115,4 96,9
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 22,4 42,7 80,0 85,1 84,8 85,6
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,6 2,8 5,8 5,4 6,0 3,4
Ehitus 17,2 19,3 18,2 38,7 26,3 67,7
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 122,3 156,2 138,6 122,5 171,5 121,2
Veondus ja laondus 371,6 329,8 308,7 355,7 322,5 300,3
Majutus ja toitlustus 5,2 4,6 5,7 7,6 6,9 5,3
Info ja side 621,1 535,9 560,8 561,3 647,6 580,9
Finants- ja kindlustustegevus 97,2 110,7 111,0 111,6 122,1 102,6
Kinnisvaraalane tegevus 20,4 15,7 17,2 12,2 11,1 10,3
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 151,7 206,5 167,6 173,0 177,8 139,8
Haldus- ja abitegevused 107,1 102,1 118,4 119,1 110,9 93,1
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 24,0 17,2 16,9 24,9 30,3 22,3
Haridus 4,0 3,7 6,0 4,7 5,4 5,3
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 3,3 2,5 4,2 4,1 3,2 3,6
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 21,1 21,2 15,7 18,8 27,3 20,8
Muud teenindavad tegevused 5,9 10,7 6,6 5,1 8,9 5,9
Määramata 477,2 457,0 517,9 601,3 482,8 486,7

Teenuste import haldusüksuse järgi | IV kvartal 2022 – I kvartal 2024
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Eesti 2 191,3 2 154,1 2 209,7 2 353,8 2 369,2 2 159,8
Harju maakond 1 589,9 1 584,4 1 569,2 1 635,7 1 771,7 1 575,0
Tallinn 1 486,2 1 484,3 1 468,8 1 528,5 1 658,4 1 478,7
Hiiu maakond 0,2 0,7 0,5 0,6 0,5 0,2
Ida-Viru maakond 12,0 9,5 9,9 9,2 8,4 8,8
Kohtla-Järve linn 3,1 2,4 2,9 2,8 2,6 3,2
Narva linn 4,2 3,2 3,0 3,2 3,0 2,1
Sillamäe linn, kuni 2022 0,7 .. .. .. .. ..
Jõgeva maakond 1,3 1,0 1,4 1,1 1,3 0,8
Järva maakond 2,9 1,0 2,3 1,1 1,2 -0,3
Lääne maakond 3,9 3,0 2,6 2,1 2,5 2,5
Lääne-Viru maakond 12,7 5,8 6,2 7,9 8,4 6,5
Põlva maakond 0,4 0,4 0,6 0,6 1,1 0,3
Pärnu maakond 15,7 14,9 17,2 13,9 16,6 16,7
Pärnu linn 12,6 12,6 14,3 10,9 14,4 14,0
Rapla maakond 6,6 6,6 9,2 6,5 9,0 6,4
Saare maakond 2,1 1,3 3,3 2,1 1,7 4,3
Tartu maakond 52,4 55,4 54,1 57,5 52,2 41,1
Tartu linn 44,1 45,8 46,8 50,5 44,2 34,5
Valga maakond 7,1 7,8 8,7 6,7 5,6 5,9
Viljandi maakond 4,9 3,5 5,0 5,9 4,2 3,2
Võru maakond 2,1 1,8 1,7 1,7 1,9 1,7
Maakond määramata 477,2 457,0 517,9 601,3 482,8 486,7