Eluruumi- ja leibkonnaankeet

Küsimused eluruumi kohta

 • Eluruumi aadress
 • Missugust tüüpi on see eluruum? (Korter; eramu; ridaelamuboks jm)
 • Mitu leibkonda elab püsivalt selles eluruumis? Kes on selle eluruumi omanik? (Eesti elanik, välisriigi elanik jm)
 • Kes on selle eluruumi omanik?
 • Millal on see maja ehitatud? (Ajavahemik)
 • Mitu tuba on eluruumis?
 • Kui suur on eluruumi pind? (Kasulik pind)
 • Kas eluruumis on köök?
 • Eluruumi olmemugavused (külm vesi; pesemisvõimalus (vann, dušš, saun); tualett; kütte liik)

Küsimused leibkonna kohta

 • Leibkonnaliikmete nimekiri
 • Kas selles eluruumis elab osa nädalast või aastast ajutisi elanikke (nt endisi leibkonnaliikmeid)? (Iga ajutise elaniku kohta küsitakse mõned isikuandmed ning püsielukoha aadress.)
 • Kas mõni Teie või Teie leibkonnaliikme lähisugulastest (nt vanem, laps, õde, vend, abikaasa/elukaaslane) lahkus Eestist 2000. aastal või hiljem ja elab praegu välismaal? (Iga sellise isiku kohta küsitakse mõned isikuandmed, elukohariik ja välismaale lahkumise aasta)
 • Leibkonnaliikmete (ka ajutiste elanike ja välismaale lahkunute) sugulus (abikaasa, elukaaslane, laps jne)
 • Mis alusel Teie leibkond eluruumi kasutab? (Eluruum kuulub leibkonnale; üürite seda vms)
 • Kas Teie leibkonnale kuulub mõni eluruum, kus loenduse ajal (31. detsember 2011 – 31. märts 2012) püsivalt ei elata?
 • Mitu sellist eluruumi Teie leibkonnale kuulub? (Iga eluruumi kohta esitatakse eluruumi küsimused)
 • Kas Teie leibkond kasvatab peamiselt oma tarbeks põllu- ja aiasaadusi või peab põllumajandusloomi, -linde või mesilasi?