Kutseharidus

Pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist võib elukutse omandamiseks minna õppima kutsekooli. Seal võib õpinguid jätkata ka täiskasvanuna. Kutsekool annab erihariduse ja õpetab selgeks praktilised oskused tööle asumiseks näiteks keevitaja, koostelukksepa, elektriku, aedniku, koka või juuksurina. Tänapäevases kutsekoolis on palju põnevaid erialasid.

Kutseharidusstatistikast saab teada,

  • kui palju on Eestis kutseõppeasutusi ja kus need asuvad;
  • mis erialasid saab kutseõppes omandada;
  • kui palju on kutsehariduse omandajaid ja õppe lõpetajaid.

Kutseharidusstatistikat on vaja kutseõppe planeerimiseks ja kutseharidusega seotud otsuse langetamiseks.

Kutseharidust andvate õppeasutuste arv 36
2,9%
2023
Kutseõppurite arv 26 311
3,3%
2023
Vastuvõetute arv 13 017
2,2%
Väljalangenute arv 6 009
-1,7%
2023
Kutseõppe lõpetanute arv 8 810
-1,4%
Kutseõppeasutuste õpetajate arv 2 233
1,0%
2023
Kutsehariduse omandamine õppeliigi järgi | 2023
Kutseõppeasutuste õpetajad vanuse järgi | 2023
Kutsehariduse omandamine õppevaldkonna järgi | 2022 – 2023
2022 2023
Haridus 0 0
Humanitaaria ja kunstid 1 786 1 889
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 2 620 2 785
Loodusteadused, matemaatika ja statistika 123 140
Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria 2 009 2 134
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave 0 0
Teenindus 4 902 5 132
Tehnika, tootmine ja ehitus 9 636 9 736
Tervis ja heaolu 1 387 1 607
Ärindus, haldus ja õigus 2 682 2 519