Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 3 059,9 miljonit eurot
4,6%
IV KVARTAL 2023
Teenuste eksport 11 667,3 miljonit eurot
8,6%
2023
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi | III kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023
Kokku – kõik tegevusalad 2 778,5 2 924,5 2 705,0 2 965,3 2 937,1 3 059,9
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 7,2 6,2 3,7 5,7 4,6 4,4
Mäetööstus 1,6 1,5 1,1 0,5 0,3 0,3
Töötlev tööstus 149,1 176,6 163,7 171,3 163,5 228,6
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 15,5 20,1 33,5 27,2 31,4 42,4
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,7 1,3 1,3 2,2 1,8 2,0
Ehitus 105,5 109,9 93,6 102,9 126,6 105,2
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 103,4 110,9 129,4 140,9 109,5 132,2
Veondus ja laondus 684,2 658,8 590,9 563,2 627,5 598,3
Majutus ja toitlustus 19,6 14,4 8,9 10,3 12,8 11,8
Info ja side 815,2 922,4 828,5 916,3 882,5 999,9
Finants- ja kindlustustegevus 65,5 81,6 84,9 91,3 84,1 102,9
Kinnisvaraalane tegevus 16,0 17,4 13,8 12,6 11,3 11,3
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 238,8 312,3 304,8 344,8 286,6 310,5
Haldus- ja abitegevused 151,4 167,0 157,5 159,7 155,6 168,6
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 11,3 12,3 9,1 7,0 8,6 6,7
Haridus 7,5 5,5 5,1 4,9 5,3 10,6
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 5,6 5,0 4,5 5,1 6,1 5,1
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 15,4 14,0 16,6 15,0 20,9 20,6
Muud teenindavad tegevused 10,9 10,4 9,1 8,5 10,4 10,9
Määramata 352,9 276,9 245,0 375,8 387,9 287,4

Teenuste eksport haldusüksuse järgi | III kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023
Eesti 2 778,5 2 924,5 2 705,0 2 965,3 2 937,1 3 059,9
Harju maakond 2 177,7 2 364,0 2 214,5 2 322,2 2 272,6 2 487,0
Tallinn 1 955,3 2 143,8 2 010,1 2 096,5 2 050,3 2 249,0
Hiiu maakond 4,3 4,2 3,3 3,8 4,1 3,2
Ida-Viru maakond 25,1 27,3 27,0 26,6 26,2 26,5
Kohtla-Järve linn 3,2 4,1 4,1 4,7 3,7 3,6
Narva linn 11,4 12,0 13,1 11,9 14,3 13,7
Sillamäe linn 1,5 2,2 .. .. .. ..
Jõgeva maakond 3,7 4,3 3,5 3,9 4,4 4,2
Järva maakond 6,9 7,1 5,4 7,0 5,8 5,7
Lääne maakond 8,7 8,7 9,1 8,2 6,9 9,4
Lääne-Viru maakond 16,9 15,7 14,1 16,5 19,0 19,3
Põlva maakond 3,6 4,5 4,2 4,9 4,0 4,6
Pärnu maakond 39,1 46,2 36,6 39,8 39,0 45,3
Pärnu linn 29,3 33,9 28,1 30,6 28,9 34,5
Rapla maakond 7,0 6,5 4,4 4,5 5,1 4,7
Saare maakond 7,3 6,9 6,3 8,0 10,1 7,9
Tartu maakond 103,4 122,8 109,5 118,2 124,3 127,3
Tartu linn 81,2 100,4 89,6 99,4 106,1 106,6
Valga maakond 4,9 9,2 7,0 6,3 8,1 5,9
Viljandi maakond 10,1 13,0 8,4 13,2 12,1 13,5
Võru maakond 7,1 7,1 6,6 6,6 7,5 7,8
Maakond määramata 352,9 276,9 245,0 375,8 387,9 287,4

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!