Mais kaupade eksport ja import vähenes

Uudis
Postitatud 10. juuli 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel vähenes 2024. aasta mais eelneva aasta sama ajaga võrreldes kaupade eksport 6% ja import 13%. Kaupu eksporditi jooksevhindades ligi 1,6 miljardi euro ja imporditi ligi 1,7 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 144 miljonit eurot, mis on 170 miljoni võrra väiksem kui aasta varem.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets sõnas, et mais hakkas kaubavahetus pärast aprilli kasvu taas kahanema, kui vähenes nii kaupade eksport kui ka import. „Suurim mõjutaja oli reeksport, mis vähenes mais 2023. aastaga võrreldes 10%,“ täiendas Leppmets.

Kaupadest eksporditi mais enim elektriseadmeid (14% koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%) ning puitu ja puittooteid (11%). Aastases võrdluses vähenes kõige rohkem transpordivahendite (49 miljoni euro võrra ehk 25%) ja mineraalsete toodete (24 miljoni euro võrra ehk 14%) väljavedu Eestist. Enim ehk 15 miljoni euro võrra (9%) suurenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport.

Eesti päritolu kaupade eksport kahanes 3% ning nende osatähtsus koguekspordis kasvas aastaga 2 protsendipunkti võrra, moodustades tänavu mais 66% koguekspordist.

Mais eksporditi kaupu kõige rohkem Soome (15% koguekspordist), Lätti (13%) ja Rootsi (10%). Soome ja Rootsi viidi enim elektriseadmeid ning Lätti mineraalseid tooteid. Mullusega võrreldes vähenes kaupade eksport enim Leetu (17 miljoni euro võrra ehk 12%) ja Venemaale (16 miljoni euro võrra ehk 29%) ning kasvas Norrasse (16 miljoni euro võrra ehk 27%) ja Saksamaale (14 miljoni euro võrra ehk 13%).

Mais imporditi kaupadest enim põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (14% koguimpordist), elektriseadmeid (12%) ja transpordivahendeid (12%). Aastatagusega võrreldes vähenes kõige rohkem mehaaniliste masinate (67 miljoni euro võrra ehk 30%), transpordivahendite (56 miljoni euro võrra ehk 22%) ning elektriseadmete (41 miljoni euro võrra ehk 16%) sissevedu. Enim ehk 26 miljoni euro võrra (12%) kasvas põllumajandussaaduste ja toidukaupade import.

Peamised impordipartnerid mais olid Soome (15% koguimpordist), Leedu, Saksamaa ja Läti (kõik moodustasid 11% koguimpordist). Soomest ja Leedust imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid, Saksamaalt transpordivahendeid ning Lätist põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Aastases võrdluses vähenes kaupade import enim Soomest (60 miljoni euro võrra ehk 19%), Saksamaalt (55 miljoni euro võrra ehk 23%) ja Rootsist (51 miljoni euro võrra ehk 33%) ning kasvas Belgiast (14 miljoni euro võrra ehk 37%) ja Indoneesiast (14 miljoni euro võrra ehk 15 korda).

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2024
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2023–2024
Kuu

Eksport, mln eurot

Import, mln eurot

Bilanss, mln eurot

2023

2024

muutus, %

2023

2024

muutus, %

2023

2024

KOKKU

8022

7234

-10

9123

8451

-7

-1101

-1217

jaanuar

1555

1339

-14

1737

1601

-8

-182

-262

veebruar

1586

1337

-16

1721

1592

-8

-135

-254

märts

1740

1466

-16

1971

1688

-14

-230

-223

aprill

1490

1536

3

1731

1871

8

-240

-334

mai

1650

1555

-6

1964

1699

-13

-314

-144

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, mai 2024
Sihtriik, riikide ühendus

Eksport, mln eurot

Osatähtsus, %

Muutus võrreldes eelmise aastaga, %

Saatjariik, riikide ühendus

Import, mln eurot

Osatähtsus, %

Muutus võrreldes eelmise aastaga, %

KOKKU

1555

100

-6

KOKKU

1699

100

-13

EL-27

1139

73

-6

EL-27

1463

86

-12

Euroala 20 riiki

862

55

-5

Euroala 20 riiki

1127

66

-9

EL-i välised riigid

416

27

-4

EL-i välised riigid

237

14

-24

1. Soome

234

15

-6

1. Soome

250

15

-19

2. Läti

201

13

-6

2. Leedu

191

11

6

3. Rootsi

149

10

-4

3. Saksamaa

190

11

-23

4. Leedu

121

8

-12

4. Läti

183

11

4

5. Saksamaa

120

8

13

5. Poola

150

9

-3

6. Holland

73

5

13

6. Rootsi

103

6

-33

7. Norra

73

5

27

7. Holland

91

5

-8

8. Poola

52

3

-13

8. Itaalia

60

4

6

9. USA

46

3

25

9. Hiina

60

4

-10

10. Suurbritannia

41

3

25

10. Belgia

51

3

37

Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi

Eksport

Import

Bilanss

mln eurot

osa-tähtsus,%

muutus võrreldes eelmise aastaga, %

mln eurot

osa-tähtsus, %

muutus võrreldes eelmise aastaga, %

mln eurot

 

KOKKU

1555

100

-6

1699

100

-13

-144

Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV)

177

11

9

242

14

12

-65

Mineraalsed tooted (V)

146

9

-14

193

11

-11

-47

Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI)

80

5

3

158

9

-1

-78

Kummi- ja plasttooted (VII)

48

3

-13

84

5

-11

-36

Puit ja puittooted (IX)

171

11

-1

64

4

-11

107

Paber ja pabertooted (X)

37

2

20

28

2

-6

9

Tekstiil ja tekstiiltooted (XI)

35

2

-9

56

3

-12

-21

Metall ja metalltooted (XV)

147

10

8

161

10

-13

-14

Masinad ja mehaanilised seadmed (84)

145

9

-8

155

9

-30

-10

Elektriseadmed (85)

218

14

-2

210

12

-16

8

Transpordivahendid (XVII)

147

10

-25

199

12

-22

-52

Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII)

40

3

-22

38

2

-28

3

Mitmesugused tööstustooted (XX)

110

7

-5

40

3

-10

70

Muu 

55

4

-12

72

4

-30

-17

Alates 2024. aasta jaanuarist on impordiandmete hinnangud tagasiulatuvalt osaliselt asendatud teistest riikidest saadud detailandmetega. Andmed avaldusid andmebaasis uuenenud kujul esmakordselt 10. juunil 2024. Lähemalt saab muudatuste kohta lugeda siit.

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock