Väliskaubanduse andmete kogumine uueneb ja ettevõtjate halduskoormus väheneb

Uudis
Postitatud 10. juuni 2024, 7.00

Statistikaamet alustas väliskaubanduse kauba saabumise küsimustiku asendamist teistest riikidest laekuvate andmetega. Alates 2024. aasta juunist ei lisata Intrastati kauba saabumise küsimustiku valimisse uusi majandusüksuseid, mis ületavad 2024. aasta statistilise läve. Need andmed võetakse teistelt Euroopa Liidu (ELi) liikmesriikidelt saadud detailandmetest.

Statistikaameti väliskaubanduse tiimijuhi Evelin Puura sõnul tõstis statistikaamet alates 2024. aasta jaanuarist Intrastati kauba saabumise küsimustiku statistilisi lävesid, et vähendada andmeesitajate halduskoormust. „Sellest tulenevalt sattus sel aastal valimisse ligi kolmandiku võrra vähem ettevõtteid. Eelmisel aastal moodustas kauba saabumise küsimustik lausa 31% kogu statistikaameti halduskoormusest ettevõtjatele,“ tõi Puura välja.

Varem kasutati kauba saabumisel alla statistilise läve jäänud majandusüksuste puhul andmete hinnanguid, juunist alates aga võetakse statistika kvaliteedi tagamiseks kasutusele teistelt liikmesriikidelt saadud detailandmed. Impordiandmete hinnangud on osaliselt asendatud teistest riikidest saadud detailandmetega tagasiulatuvalt alates 2024. aasta jaanuarist. Seetõttu on väliskaubanduse andmebaasi impordiandmete tabelites 2-kohaliste hinnangute asemel osaliselt näha 8-kohaliste kaubakoodide tasemel detailandmeid.

Statistikaamet loodab 2025. aasta alguses vähendada ettevõtjate koormust kauba saabumise andmete esitamisel veelgi. „Soovime impordi väliskaubandusstatistika koostamisel hakata kasutama EL-i liikmesriikide poolt edastatud andmeid (SIMSTAT). Tahame jõuda selleni, et kogume EL-i liikmesriikide kohta andmeid endise kahe küsimustiku asemel ainult ühega – kauba lähetuse küsimustikuga. Kauba saabumise kohta peaksime andmed saama teiste liikmesriikide saadetud detailandmetest,“ selgitas Evelin Puura.


Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.
 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock