Tänavu toimub makrostatistikas üleeuroopaline suurrevisjon

Uudis
Postitatud 3. juuli 2024, 9.21

Üleeuroopaline suurrevisjon tähendab seda, et kõik Euroopa statistikasüsteemis osalevad riigid avavad oma makromajanduse aegread ja uuendavad arvestusmetoodikaid selle täies ulatuses. Taolisi revisjone tehakse Euroopas iga viie aasta tagant. Eesmärgiks on suuremate muudatuste üheaegne sisseviimine, et riikide statistika püsiks võrreldav.

Eesti jaoks tähendab see sisemajanduse koguprodukti (SKP) ja teiste makronäitajate ülevaatamist alates 1995. aastast. Eelmisel korral, 2019. aastal uuendati Eesti SKP arvestuses üsna mitmeid metoodilisi aspekte. Lähtuti nii Eurostati soovitustest kui ka võimalusest võtta kasutusele moodsamaid meetodeid. Sel aastal värskendatakse arvestusi samuti mitme nurga alt, kuid muudatuste nimekiri on hulga väiksem nagu ka mõju trendidele SKP aegreas.

Kogurahvatulu kontrolltsüklis tuleb kaks muudatust

Mõlemad kogurahvatulu kontrolltsükli muudatused on seotud 2021. aasta rahva- ja eluruumide loenduse tulemustega:

  1. Arvestusliku rendi metoodiline muudatus. Kasutusele võetakse eluruumide stratifitseerimise meetod, mille järgi tehakse eluruumide arvestusi nende asukoha, suuruse ja vanuse põhjal. Selle mõjul muutuvad nii toodang, lisandväärtus kui ka lõpptarbimine.
  2. Mitteresidentide omanduses olevate eluruumide omaniketulu täpsustamine, mis mõjutab vähesel määral reisiteenuste arvestusi.

Ülejäänud revisjoni käigus tehtavad muudatused on kas muud metoodilised täiendused või rutiinsed ülevaatamised:

  1. Kulumi kvartaalse algoritmi uuendus, mille tulemusel väheneb kulumi aegreas sesoonsus ja trend muutub ühtlasemaks.
  2. Üleminek uuele individuaalse tarbimise klassifikaatorile. Numbritele olulist mõju ei avalda, kuid muutub eratarbimise detailsem jaotus.
  3. Täpsemalt saavad kajastatud taastuvenergiatasu ja -toetused. Mõju on toodangule, lisandväärtusele ja tootemaksudele.
  4. Üksuste ümberklassifitseerimise tulemusel liigub ligikaudu 30 üksust valitsemissektorisse. Sellel on mõningane mõju mitmetele näitajatele, sh lisandväärtusele.
  5. Värskeima pakkumise ja kasutamise tabeli integreerimine SKP arvestustesse ja mitmete aastaste andmeallikate lisandumine, mis on osa iga-aastasest viimaste perioodide revisjonist.

Revideeritud aegrea aastate 1995–2023 kohta avaldab statistikaamet 16. augustil. Sellega koos tuleb ka põhjalikum ülevaade metoodilistest täiendustest ja tehtud muudatuste detailsest mõjust arvestustele.

Foto: Shutterstock