Veoki kasutamine 2024. nädal

Küsimustiku kood: 11362024

Küsimustikuga "Veoki kasutamine" uuritav statistiline üksus on kaubaveoauto. 
Valikusse sattunud kaubaveoauto andmed esitatakse kord aastas ühe kindla vaatlusnädala kohta.

Sisenedes elektroonilisse keskkonda eSTAT näete, millise kaubaveoauto andmed millise nädala kohta on vaja näidatud esitamistähtajal esitada.
Valimisse kuuluv(ad) sõiduk(id) vastaval vaatlusnädalal on kuvatud ka rubriigis Andmete esitamise kohustus/Märkused: https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamise-kohustus.

Statistikatöö kood

22003

Küsimustiku aasta

2024

Küsimustiku tähtajad