Muudatused Intrastati küsimustikus, 2024

Statistiline lävi

Aastal 2024 on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb Intrastati andmed esitada, 350 000 eurot (2023. aastal 270 000 eurot). See tähendab, et 2024. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama majandusüksused, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2023. aastal suurem kui 350 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus majandusüksustel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2024. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 700 000 eurot (2023. aastal  oli 400 000 eurot). Saabumise statistilise lävendi suure tõstmisega oleme alustanud SIMSTAT-ile üleminekut ja soovime vähendada andmeesitajate halduskoormust. Alla statistilise lävendi jäävate majandusüksuste saabumise andmete hindamiseks kasutame teiste liikmesriikide lähetamise andmeid. Võrreldes 2023. aastaga vabastatakse ligi 1400 majandusüksust Intrastati saabumise andmete esitamise kohustusest.

Tehingupartneri käibemaksukohustuslase number

2022. aasta andmetest alates tuleb Intrastati kauba lähetuse küsimustikku kirja panna ka tehingupartneri käibemaksukohustuslase number (KMKR) koos liikmesriigi tunnusega. See on kohustuslik väli, kus tuleb märkida teises liikmesriigis kauba saaja (mitte ostja) kehtiv KMKR-i number koos riigi tunnusega. Kui ei teata konkreetset kauba saajat, tuleb 2024. aastast kasutada järgmisi erijuhtumeid:

  • Kui partner on füüsiline isik (kodanik), tuleb märkida kood QN999999999999.
  • Kui partner ei ole käibemaksukohustuslane, tuleb märkida kood QT999999999999.
  • Kui tehingupartneri käibemaksukohustuslase numbrit ei tea ja seda ei saa kindlaks teha, tuleb sisestada kood QV999999999999.
  • Kui tegemist on kolmnurktehinguga (kaup lähetatakse ühte liikmesriiki, kuid arve väljastatakse teise liikmesriiki), siis näidatakse küsimustikus selle tehingupartneri KMKR-i numbrit, kellele kaup füüsiliselt saadetakse. Kui partneri KMKR-i number ei ole teada, siis näidatakse ostja KMKR-i number. Kui ostjal ei ole KMKR-i numbrit või ostja asub väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki, siis märgitakse XX999999999999, kus XX tähistab riigi koodi, kuhu kaup lähetati.

Klassifikaatorite muudatused

2024. aasta küsimustikku tuleb märkida kaubakoodid 2024. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Uute ja kehtivuse kaotanud kaubakoodide ülevaate ning kaubakoodide seosetabeli leiab dokumendist „Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2024. aastal“. Kombineeritud nomenklatuuris on 31 muudatust: kustutatud on 15 ja lisatud 23 koodi.