Muudatused Intrastati küsimustikus, 2021

NB! Kaubavahetus Suurbritanniaga

Seoses Suurbritannia väljaastumisega Euroopa Liidust (EL-ist) kestab kuni 31. detsembrini 2020 üleminekuperiood. Alates 1. jaanuarist 2021 on üleminekuperiood läbi, mis tähendab, et sellest hetkest kajastatakse Intrastatis ainult Põhja-Iirimaa ja Eesti vahel toimunud kaubavahetust. Partnerriigi koodiks märgitakse kood „XI“. Ülejäänud kaubavahetus, mis toimub Eesti ja Suurbritannia vahel, tuleb kajastada tollideklaratsioonil.

Päritoluriigi koodi märkimisel kasutatakse jätkuvalt Suurbritannia puhul koodi „GB“. Päritoluriigi märkimisel ei ole vajadust eristada Põhja-Iirimaad ülejäänud Suurbritanniast.

Kaubad, mis pannakse Suurbritanniast teele enne 1. jaanuari 2021, kuid saabuvad Eestisse alates 1. jaanuarist 2021, loetakse EL-i kaubaks juhul, kui on tõendatud kauba liikumise algus enne üleminekuperioodi lõppu ja kaubal on EL-i kauba tollistaatus. Sellised kaubad peab endiselt kajastama 2021. aasta Intrastati saabumise küsimustikus (12042021). Partnerriigi koodiks märgitakse kood „GB“.

Statistiline lävi

Aastal 2021 on kauba lähetamise käibe statistiline lävi 130 000 eurot (sama, mis 2020. aastal). Selle piiri ületamisel tuleb statistikaametile esitada Intrastati küsimustik. See tähendab, et 2021. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmed esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2020. aastal suurem kui 130 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle käive ületab statistilise läve 2021. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 230 000 eurot (sama, mis 2020. aastal).

Klassifikaatorite muudatused

Küsimustikku tuleb märkida kaubakoodid 2021. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Ülevaate uutest ja kehtivuse kaotanud kaubakoodidest ning kaubakoodide seosetabeli leiab dokumendist "Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2021. aastal". Kombineeritud nomenklatuuris on 27 muudatust – seitse koodi on kustutatud, taaskasutusele on võetud kaks koodi ja lisatud on 18 koodi.

Elektrooniline esitamine

Andmeid saab edastada veebikeskkonnas eSTAT, mis on turvaline ja kus rakenduvad andmetele ka esialgsed kontrollid.

Andmefailide üleslaadimiseks eSTAT-is on erinevad võimalused:

  • CSV-fail
  • XLSX-fail
  • XLSX-kompleksfail (mitme voo ja mitme perioodi kohta)
  • XML-fail

Üles on võimalik laadida kuni 99 900 kirjega küsimustikke.