Eesti 2021.–2022. aasta eksperthindamine

Eesti statistikaamet kuulub koos kõikide teiste Euroopa Liidu statistikaasutustega Euroopa statistikasüsteemi ning vastutab Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest. Kõik statistikaasutused üle Euroopa lähtuvad oma töös 16 printsiibist, mis on kirjas Euroopa statistika tegevusjuhises ja mida omakorda toetab Euroopa statistikasüsteemi kvaliteediraamistik (inglise keeles).

Euroopa statistika tegevusjuhise täitmist kontrollitakse eksperthindamistega, mis toimuvad umbes viieaastase tsükliga. Eelmine eksperthindamine toimus aastatel 2013–2015 ja käimas on 2021.–2023. aasta hindamine. Eestis toimus eksperthindamine 6.–10. septembril 2021. Hindamist korraldas Eurostati moodustatud komisjon ehk ekspertide tiim, kuhu kuulusid Taani statistikaameti peadirektor Jørgen Elmeskov, õppejõud ja Tšehhi statistikaameti pikaaegne osakonnajuhataja Hana Slegrova, Rumeenia statistikaameti Euroopa suhete ja rahvusvahelise koostöö direktor Daniela Stefanescu ning Eurostati makromajandusstatistika üksuse direktor František Bernadič.

Eksperthindamise metoodika on välja töötanud ja fookuse paika pannud Euroopa statistika kvaliteedi töögrupid. Eksperthindamine koosneb kahest osast, millest esimeses täidab statistikaasutus enesehindamise küsimustiku ja hindab ise oma vastavust Euroopa statistika tegevusjuhisele. Teises osas hindab enesehindamise küsimustiku ja intervjuude põhjal vastavust tegevusjuhisele Eurostati määratud ekspertide tiim.

Eksperthindamised on sõltumatud ja annavad põhjaliku ülevaate sellest, kui hästi vastab Eesti statistikaamet Eurostati kvaliteedinõuetele ning järgib töös Euroopa statistika tegevusjuhist. Eesti hindamisaruanne on siin.

Eesti eksperthindamiste kokkuvõtted on leitavad Eurostati kodulehelt.