Palgalõhe

Palgalõhe näitab mees- ja naistöötajate brutotunnipalga erinevust tegevusala põhigruppide järgi. Palgalõhe teada saamiseks lahutatakse meestöötajate keskmisest brutotunnipalgast naistöötajate keskmine brutotunnipalk ja saadud summa jagatakse meestöötajate keskmise brutotunnipalgaga.

Arvesse lähevad kõik majanduslikult aktiivsed ettevõted, asutusted ja organisatsioonid, kus on vähemalt üks töötaja.

Meeste keskmine brutotunnipalk 11,8 eurot
11,8%
Naiste keskmine brutotunnipalk 10,3 eurot
10,3%
Sooline palgalõhe | 2015–2023
Sooline palgalõhe | 2015 – 2023
Ühik: eurot
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023
Meestöötajate keskmine brutotunnipalk 7,0 7,6 7,9 7,9 8,6 9,1 10,0 11,8
Naistöötajate keskmine brutotunnipalk 5,4 6,0 6,3 6,5 7,1 7,7 8,5 10,3

Palgalõhe | 2016 – 2023
Ühik: %
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Palgalõhe 20,9 20,9 18,0 17,1 15,6 14,9 17,7 13,1