Tööelu kvaliteet

Töökultuur ja töö tähendus on ajas palju muutunud. Peale sissetuleku teenimise ja põhivajaduste rahuldamise oodatakse töökohalt üha enam ka enese arendamise ning teostamise võimalusi.

Tööelu kvaliteet ühiskonna tasandil tähendab tervist säästvaid ja erioskusi nõudvaid ametikohti võimalikult paljudele inimestele, et tagada kõrge tööhõive ja tootlikkus. Tööandjad loodavad tööturult leida sobivate oskustega inimesi. Töötada soovitakse turvalisel, kindlal ja huvitaval ametikohal, mis võimaldab töö kõrvalt panustada ühiskondlikku tegevusse ja nautida täisväärtuslikku pereelu.

Tööelu kvaliteedi hindamiseks kogume järgmisi andmeid:

  • tööaeg;
  • tööga rahulolu (nii töötajad kui ka tööandjad);
  • sooline võrdõiguslikkus;
  • töökorraldus;
  • töötervishoid;
  • tööturu lõhed.

Tööelu kvaliteedi statistika näitab, kuidas Eesti tööelu ja selle kvaliteet on aja jooksul muutunud ning kus on vaja riigi tuge. Ülevaate saab, milliste lepingute alusel töötatakse, milline on tööajakorraldus ning tööandjate pakutavad õppimis- ja arenguvõimalused, kuidas tagatakse töötajate võrdne kohtlemine ja tööohutus ning kuidas kõik see on kooskõlas inimeste ootustega.

Meeste ja naiste hõivelõhe 4,5 %
Meeste tööhõive määr 71,5 %
Naiste tööhõive määr 67,0 %
Meeste ja naiste töötuse lõhe -0,7 %
Meeste töötuse määr 4,1 %
Naiste töötuse määr 4,8 %
Blogi

Statistikaameti andmekool #5: Kes tahab teenida naiste palka?

Võrdse palga päev tähistab hetke, mil keskmine töötav Eesti naine teenib välja sama palga, mille keskmine Eesti mees teenis eelmise aasta 31. detsembriks. Seekord langes see hetk 5. märtsile ehk Eesti naistel kulus meeste aastapalga teenimiseks enam kui kaks kuud kauem. Sel puhul vaatame täpsemalt, mida teab statistikaamet meeste ja naiste palkade kohta ning kuidas arvutatakse seda kurikuulsat palgalõhe näitajat.
Loe edasi 6. märts 2024
Uudis

Vanemahüvitist saanud meeste osakaal suurenes

Statistikaameti andmetel olid eelmisel aastal 34 570 vanemahüvitise saajast veidi enam kui viiendik mehed. Ühes kuus makstav keskmine vanemahüvitise suurus oli naistel 1170 eurot ning meestel 1638 eurot. Vanemahüvitise lõhe oli läbi aastate madalaim.
Loe edasi 29. juuni 2021