Kaubavahetus kolmandate riikidega

Õigusaktid, mille alusel saab statistikaamet andmeid Maksu- ja Tolliametist:

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1253, 29. juuli 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 92/2010 seoses tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise teabevahetuse ning statistika koostamisega.

Komisjoni määrus (EL) nr 92/2010, 2. veebruar 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise teabevahetuse, statistika koostamise ja kvaliteedihindamise osas.

Komisjoni määrus (EL) nr 113/2010, 9. veebruar 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 471/2009, 6. mai 2009 , mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 EMPs kohaldatav tekst.

Vaata ka õigusakte, mis reguleerivad liikmesriikidevahelist kaubavahetust.